Công điện 38/TCT-VP của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
5
download

Công điện 38/TCT-VP của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 38/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 38/TCT-VP của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ --------------------- Số: 38/TCT-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 V/v: Tiếp tục thực hiện giẫn nộp thuế thu nhập cá nhân CÔNG ĐIỆN TỔNG CỤC THUẾ Điện: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2009 tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng đã được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009 của Bộ Tài chính./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản