Công điện Số: 07/CĐ-BNN-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Công điện Số: 07/CĐ-BNN-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp tết nguyên đán năm 2010 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện Số: 07/CĐ-BNN-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 07/CĐ-BNN-KL Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp tết nguyên đán năm 2010 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG, điện: Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương Trước tình hình khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao tại các địa phương, như ngày 8/02/2010 đã xảy ra vụ cháy rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại hàng trăm ha rừng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số biện pháp cấp bách sau: 1. Ban chỉ huy những vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy; chữa cháy rừng, rà soát phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra.
  2. 2. Bố trí các chốt, trạm kiên quyết ngăn chặn không cho người không có phận sự vào các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nghiêm cấm mang các chất dễ gây ra cháy, nổ vào rừng. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 3. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể, xã hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác và ý thức sử dụng lửa trong các hoạt động sản xuất và hoạt động lễ hội trong dịp tết nguyên đán bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng. 4. Báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng về Ban chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời. TUQ. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TW Nơi nhận: - Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TW - Bộ trưởng Cao Đức Phát; CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM - Văn phòng Chính phủ; - Các thành viên BCĐTW; - Sở NN&PTNT; CCKL các tỉnh; - Lưu: VT, KL. Hà Công Tuấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản