Công điện số 87/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
5
download

Công điện số 87/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 87/CĐ-BGTVT về việc tập trung giải quyết các thủ tục, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 87/CĐ-BGTVT

  1. 87/CD-BGTVT,Công i n 87,B Giao thông v n t i,Xây d ng- ô th ,Giao thông - V n t i,Cong dien 87,Bo Giao thong van tai,Xay dung- Do thi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 87/C -BGTVT Tiêu : Công i n s 87/C -BGTVT v vi c t p trung gi i quy t các th t c, tháo g các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án, y nhanh ti n thi công hoàn thành k ho ch năm 2007 do B Giao thông v n t i ban hành Lo i văn b n: Công i n Nơi ban hành: B Giao thông v n t i Ngư i ký: Nguy n H ng Trư ng Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản