Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 2

Chia sẻ: Le Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
254
lượt xem
89
download

Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Công nghệ thông tin, phần Công nghệ lập trình hứơng đối tượng _ Chương " Giới thiệu Java " dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kỹ thuật lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 2

 1. Chương 2 Giới Thiệu JAVA Trường Đại học Công nghệ Sài gòn Khoa Công nghệ Thông tin
 2. Mục Tiêu  Hiểu biết các đặt trưng của ngôn ngữ JAVA  Phân cấp các dạng chương trình JAVA (mobile, web, application,service….)  Định nghĩa Java Virtual Machine  Hiểu biết nội dung của Java Development Kit  Phân cấp các đặc trưng mới trong JAVA2 Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 2 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 3. Giới Thiệu  Sự phát triển của Java  Targeted Users  Sự tương đồng với C / C++ Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 3 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 4. Java?  Đơn giản  Hướng đối tượng.  Không phụ thuộc nền.  Vững bền.  Bảo mật.  Phân bố.  Đa luồng.  Động. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 4 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 5. Cách truyền thống biên dịch chương trình Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 5 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 6. Compiling code Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 6 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 7. Các dạng Chương Trình Java  Applets  Command Line Applications  ( command chay tren client)  GUI Applications  Servlets  ( chuong trinh Java chay tren server)  Database Applications  Mobile App  JFX App  ( Lap trinh theo kieu HOW)  Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 7 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 8. Các Thành Phần Của Môi Trường Java  Ngôn ngữ Java  Bytecode  Các thư viện Class Java/Sun  Java Virtual Machine  Cấu trúc tập tin * .class Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 8 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 9. Java Virtual Machine  Là một phần mềm khái niệm dựa trên ý tưởng của một máy tính ảo.  Là một tập các lệnh luận lí định nghĩa các tác vụ của một máy tính.  Có thể được xem như một hệ điều hành mini.  Một lớp của sự trừu tượng cho:  Nền phần cứng.  Hệ điều hành.  Mã được biên dịch. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 9 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 10. Các Bước Biên Sọan Một Chương Trình Java  Compiler chuyển mã nguồn vào một tập các lệnh, không cần đích tới cho một processor cụ thể.  Interpreter chuyển một tập các lệnh cho phần cứng.  JVM khởi tạo một hệ thống runtime giúp cho quá trình thực thi mã bởi:  Nạp các tập tin *.class.  Quản lí bộ nhớ.  Thực thi ứng dụng Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 10 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 11. Quản lí Bộ Nhớ  Heap là vùng bộ nhớ được chia sẽ giữa các luồng (thread) Bộ nhớ được chia vào: Free Block List Allocated Block List Kết hợp một khối. Sự kết hợp. Handle Finalize method Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 11 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 12. Xác định các tập tin .class    Áp dụng cho tất cả file *.class , đảm bảo an tòan.  Ba phần của file *.class :  bytecodes  Thông tin của class  Thuộc tính của class và các tính chất.  Tập tin .class độc lập bao gồm:  Các field bao gồm thuộc tính và tính chất.  Bảng phương thức với thuộc tính và tính chất của nó.  Bảng giao tiếp và hằng số với vác thành phần của nó. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 12 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 13. Xác định các tập tin .class (tt…) Tập tin .class mang ra ngòai ở 4 mức:  Kiểm tra cú pháp.  Tính nhất hóan của tập tin .class.  Bytecode hòan chỉnh.  runtime Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 13 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 14. Java Development Kit  Java 1.0 - The first release in 1995  Java 1.1 - The 1997 release  Java 2 - The latest version  1.4  1.5  1.6  ……………… Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 14 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 15. JDK Tools  Java Compiler, 'javac' : Dịch chuyển mã nguồn sang mã byte  javac [options] sourcecodename.java  Java Interpreter, 'java' Bộ thông dịch (thực thi)  java [options] classname  Java Dissembler, 'javap' Bộ tạo lập header của C cho phép chương trình C gọi phương thức của JAVA và ngược lại.  javap [options] classname  Documentation tool, 'javadoc' Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn cùng các chú thích bên trong.  javadoc [options] sourcecodename.java Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 15 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 16. JDK Tools (tt…)  Java Debugger, 'jdb‘ Bộ gỡ lỗi  jdb [options] sourcecodename.java OR  jdb -host -password [options] sourcecodename.java  Applet viewer, 'appletviewer‘ Thực thi các ứng dụng nhúng.  appletviewer [options] sourcecodename.java / url Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 16 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 17. Core Java API  java.lang  java.applet  java.awt (d ung thiet ke giao dien, do hoa )  java.io (truy xuat file)  java.util (hay dung co ca Database)  java.net  java.awt.event (bat cac su kien ‘click’)  java.rmi (lap trinh phan bo)  java.security  java.sql (ho tro cac phuong thuc truy van DB) Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 17 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 18. Java 2  Swing (ho tro giao dien do hoa)  Drag and Drop  Java 2D API  Java Sound  RMI Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 18 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 19. Summary  Java là một ngôn ngữ chương trình thông dịch và biên dịch.  Các tình huống trong Java: Simple, Object-oriented, Platform-independent, Robust, Secure, Distributed, Multithreaded, Dynamic  Java Virtual Machine  Java Development Kit  Tình huống mới trong Java 2 Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 19 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản