intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 2

Chia sẻ: Le Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

278
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Công nghệ thông tin, phần Công nghệ lập trình hứơng đối tượng _ Chương " Giới thiệu Java " dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kỹ thuật lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 2

 1. Chương 2 Giới Thiệu JAVA Trường Đại học Công nghệ Sài gòn Khoa Công nghệ Thông tin
 2. Mục Tiêu  Hiểu biết các đặt trưng của ngôn ngữ JAVA  Phân cấp các dạng chương trình JAVA (mobile, web, application,service….)  Định nghĩa Java Virtual Machine  Hiểu biết nội dung của Java Development Kit  Phân cấp các đặc trưng mới trong JAVA2 Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 2 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 3. Giới Thiệu  Sự phát triển của Java  Targeted Users  Sự tương đồng với C / C++ Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 3 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 4. Java?  Đơn giản  Hướng đối tượng.  Không phụ thuộc nền.  Vững bền.  Bảo mật.  Phân bố.  Đa luồng.  Động. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 4 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 5. Cách truyền thống biên dịch chương trình Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 5 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 6. Compiling code Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 6 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 7. Các dạng Chương Trình Java  Applets  Command Line Applications  ( command chay tren client)  GUI Applications  Servlets  ( chuong trinh Java chay tren server)  Database Applications  Mobile App  JFX App  ( Lap trinh theo kieu HOW)  Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 7 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 8. Các Thành Phần Của Môi Trường Java  Ngôn ngữ Java  Bytecode  Các thư viện Class Java/Sun  Java Virtual Machine  Cấu trúc tập tin * .class Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 8 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 9. Java Virtual Machine  Là một phần mềm khái niệm dựa trên ý tưởng của một máy tính ảo.  Là một tập các lệnh luận lí định nghĩa các tác vụ của một máy tính.  Có thể được xem như một hệ điều hành mini.  Một lớp của sự trừu tượng cho:  Nền phần cứng.  Hệ điều hành.  Mã được biên dịch. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 9 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 10. Các Bước Biên Sọan Một Chương Trình Java  Compiler chuyển mã nguồn vào một tập các lệnh, không cần đích tới cho một processor cụ thể.  Interpreter chuyển một tập các lệnh cho phần cứng.  JVM khởi tạo một hệ thống runtime giúp cho quá trình thực thi mã bởi:  Nạp các tập tin *.class.  Quản lí bộ nhớ.  Thực thi ứng dụng Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 10 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 11. Quản lí Bộ Nhớ  Heap là vùng bộ nhớ được chia sẽ giữa các luồng (thread) Bộ nhớ được chia vào: Free Block List Allocated Block List Kết hợp một khối. Sự kết hợp. Handle Finalize method Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 11 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 12. Xác định các tập tin .class    Áp dụng cho tất cả file *.class , đảm bảo an tòan.  Ba phần của file *.class :  bytecodes  Thông tin của class  Thuộc tính của class và các tính chất.  Tập tin .class độc lập bao gồm:  Các field bao gồm thuộc tính và tính chất.  Bảng phương thức với thuộc tính và tính chất của nó.  Bảng giao tiếp và hằng số với vác thành phần của nó. Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 12 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 13. Xác định các tập tin .class (tt…) Tập tin .class mang ra ngòai ở 4 mức:  Kiểm tra cú pháp.  Tính nhất hóan của tập tin .class.  Bytecode hòan chỉnh.  runtime Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 13 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 14. Java Development Kit  Java 1.0 - The first release in 1995  Java 1.1 - The 1997 release  Java 2 - The latest version  1.4  1.5  1.6  ……………… Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 14 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 15. JDK Tools  Java Compiler, 'javac' : Dịch chuyển mã nguồn sang mã byte  javac [options] sourcecodename.java  Java Interpreter, 'java' Bộ thông dịch (thực thi)  java [options] classname  Java Dissembler, 'javap' Bộ tạo lập header của C cho phép chương trình C gọi phương thức của JAVA và ngược lại.  javap [options] classname  Documentation tool, 'javadoc' Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn cùng các chú thích bên trong.  javadoc [options] sourcecodename.java Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 15 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 16. JDK Tools (tt…)  Java Debugger, 'jdb‘ Bộ gỡ lỗi  jdb [options] sourcecodename.java OR  jdb -host -password [options] sourcecodename.java  Applet viewer, 'appletviewer‘ Thực thi các ứng dụng nhúng.  appletviewer [options] sourcecodename.java / url Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 16 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 17. Core Java API  java.lang  java.applet  java.awt (d ung thiet ke giao dien, do hoa )  java.io (truy xuat file)  java.util (hay dung co ca Database)  java.net  java.awt.event (bat cac su kien ‘click’)  java.rmi (lap trinh phan bo)  java.security  java.sql (ho tro cac phuong thuc truy van DB) Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 17 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 18. Java 2  Swing (ho tro giao dien do hoa)  Drag and Drop  Java 2D API  Java Sound  RMI Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 18 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
 19. Summary  Java là một ngôn ngữ chương trình thông dịch và biên dịch.  Các tình huống trong Java: Simple, Object-oriented, Platform-independent, Robust, Secure, Distributed, Multithreaded, Dynamic  Java Virtual Machine  Java Development Kit  Tình huống mới trong Java 2 Trường Đại học Công nghệ Sài gòn OOP JAVA Core Java / Session 3 / 19 of 19 Khoa Công nghệ Thông tin
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2