Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
5
download

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ban, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

  1. Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ban, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ xin - Những người sáng lập tiến hành các thủ công nhận Ban vận động thành tục chuẩn bị thành lập Ban vận động 1. lập hội đến Bộ quản lý nhà nước thành lập hội và có đơn gửi đến Bộ quản về ngành, lĩnh vực mà hội dự lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động kiến hoạt động - Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ xin công nhận 2. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ. Ban vận động thành lập hội. - Nghiên cứu, xem xét và tham khảo ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (nếu cần). Nhận kết quả hoặc văn bản từ 3. chối (nêu rõ lý do)
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ sự cần thiết thành lập hội; tên hội, tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của hội, lĩnh vực mà hội 1. dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp; Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động 2. thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn; sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động. Dự thảo Điều lệ hội, gồm các nội dung cơ bản sau: - Tên gọi của hội. - Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội. - Nhiệm vụ, quyền hạn của hội. - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động. - Thể thức vào hội, ra hội. 3. - Tiêu chuẩn hội viên. - Quyền, nghĩa vụ của hội viên. - Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội. - Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của hội. - Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính. - Khen thưởng, xử lý vi phạm.
  4. Thành phần hồ sơ - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Hiệu lực thi hành. Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có ít nhất 10 thành viên Nghị định của chính phủ số 88...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản