Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
5
download

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

  1. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, huyện, tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chưa có quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà trường, nhà trẻ tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại chương II của quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, báo cáo kết quả với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nếu thấy 1. Bước 1 nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá. Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 2. Bước 2 Nếu thấy nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá. Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có 3. Bước 3 liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
  3. Tên bước Mô tả bước cấp tỉnh. Nếu thấy nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó. Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt 1. chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký. 3. Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản