CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
331
lượt xem
66
download

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền thân Công ty được thành lập theo Quyết định số 1267/QĐ/TCCB-LĐ ngày 06/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban đầu với tên gọi là: Công ty tư vấn xây dựng giao thông 5-3 trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

  1. Tháng 08 năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Công ty Cổ Phần Chứng khoán Rồng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN Lầu 3 - 4 - 5 Tòa nhà Estar 147 - 149 Võ Văn Tần, TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam. Tel: 84 8 6299 2006 Fax: 84 8 6299 2007 www.vdsc.com.vn info@vdsc.com.vn
  2. PHÒNG TƯ VẤN & TCDN TỔNG QUAN Tiền thân Công ty được thành lập theo Quyết định số 1267/QĐ/TCCB-LĐ ngày 06/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban đầu với tên gọi là: Công ty tư vấn xây dựng giao thông 5-3 trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5. Được chuyển thành DNNN hạch toán kinh tế độc lập với tên gọi là Công ty Tư vấn XDGT 533 theo Quyết định số 1279/2000/QĐ/BGTVT ngày 22/05/2000 của Bộ Giao thông vận tải và được công nhận doanh nghiệp Hạng I theo Quyết định số 3195/QĐ/BGTVT ngày 26/10/2004 của Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2004 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 533 được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước từ Công ty Tư vấn Xây dựng Giao thông 533 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 theo Quyết định số 3996/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 về phê duyệt phương án chuyển Công ty Tư vấn Xây Dựng Giao Thông 533 thành Công ty cổ phần. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 6.500.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty không ngừng mở rộng từ các tỉnh miền Trung đến các tỉnh miền tây nam bộ, tây nguyên và các tỉnh miền Bắc. Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 15 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng để tài trợ cho các dự án lớn của công ty. Trụ sở chính : 77 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Số điện thoại : (84.05113) 863729 Fax: (84.05113) 824954 Website : www.tecco533.com.vn Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng Ngành nghề hoạt động kinh doanh chủ yếu:  Khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, địa chất thuỷ văn các công trình giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, thuỷ điện;  Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, thuỷ điện, công nghiệp và cơ sở hạ tầng cụm dân cư;  Kiểm định đánh giá chất lượng công trình giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, thuỷ điện, nền móng công trình;  Thực hiện tư vấn giám sát và quản lý dự án các công trình giao thông, xây dựng, thuỷ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 2
  3. PHÒNG TƯ VẤN & TCDN lợi, thuỷ điện;  Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà đất, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và khu đô thị;  Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, thuỷ điện. Thăm dò và khai thác khoáng sản. CƠ CẤU CỔ Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2007 ĐÔNG Stt Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ nắm giữ (%) 1 Tổ chức - Trong nước: 2 638.720 42,6% Trong đó: nắm giữ trên 5% + Tổng công ty XDCT GT 5 1 299.000 19,9 % + CTCP Đầu tư 577 1 340.000 22,6% - Ngoài nước: 2 Cá nhân - Trong nước 861.280 57,4% Trong đó: nắm giữ trên 5% + Huỳnh Trung Nhân 1 84.261 5,62% - Ngoài nước 1 31.680 2.11% Total 187 1.500.000 100% CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 3
  4. PHÒNG TƯ VẤN & TCDN HOẠT ĐỘNG Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu KINH DOANH Chỉ tiêu (triệu đồng) 2006 2007 2008F Doanh thu 26.634 36.565 48.200 Lợi nhuận sau thuế 966 2.480 2.318 Vốn điều lệ 6.500 15.000 40.000 Tổng tài sản 80.653 82.935 113.368 ROA (%) 1,19 2,99 2,04 ROE (%) 14,86 16,5 15,54 Thu nhập mỗi cổ phần (VND) 1.487 1.654 832 CÁC DỰ ÁN Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: ĐANG Projects Check and take over Value Revenue Profit TRIỂN KHAI (mil VND) (mil VND) (mil VND) 1. Nâng cấp cải tạo QL 55 4,500 4,123 412 2. Thuỷ Điện Đá Đen 2,298 2,000 200 3. Nâng cấp cải tạo Đường HCM 2,176 1,978 197 đoạn vào Tp.Buôn Ma Thuộc 4. Tư vấn thiết kế cầu Thuận Phuớc 14,000 13,859 1,245 5. Nâng cấp, cải tạo Đường HCM – 12,259 11,144 1,114 Trung Lương Các dự án đầu tư bất động sản: Tổng diện Tỷ lệ Tổng vốn Doanh thu Lợi nhuận NPV IRR Dự án tích xây dựng sở hữu đầu tư dự kiến (tỷ đồng) (tỷ đồng) (%) (m2) (%) (tỷ đồng) (tỷ đồng) 1. Khu đô thị Tam Phú 2.070.000 1.580 2.583 520 247 54,34 2. Toà nhà văn phòng 10.800 100 82 886 456 8 18,29 KẾ HOẠCH  Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông PHÁT HÀNH  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 4
  5. PHÒNG TƯ VẤN & TCDN  Tổng khối lượng cổ phần chào bán : 2.500.000 cổ phần  Thời gian dự kiến chào bán : Quý 3/2008  Phương thức phân phối : + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phần chào bán 500.000 cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần + Chào bán cho CBCNV: Số lượng cổ phần chào bán 75.000 cổ phần. Giá phát hành cho CBCNV là 14.000 đồng/cổ phần. + Chào bán cho cổ đông chiến lược: Số lượng cổ phần chào bán 1.925.000 cổ phần. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phần. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản