Công văn 16562/BTC-HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Do Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 16562/BTC-HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 16562/BTC-HTQT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 16562/BTC-HTQT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16562/BTC-HTQT V/v thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính đã có quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/06/2006 về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN - Trung quốc (ACFTA) cho năm 2006. Hiện nay, các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện cắt giảm thuế ACFTA cho năm 2007 đang trong quá trình lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành. Dự kiến sẽ ban hành vào khoảng đầu tháng 01/2007. Trong khi chờ văn bản mới được ban hành, để tránh hiện tượng ách tắc hàng hoá tại cửa khẩu, Bộ Tài chính đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục áp dụng Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi Quyết định về thực hiện cắt giảm thuế ACFTA cho năm 2007 có hiệu lực thi hành./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản