Công văn 178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 178/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám bệnh và hàng khuyến mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 178/TCT-CS Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008 V/v thuế GTGT đối với dịch vụ khám bệnh và hàng khuyến mại Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. Trả lời công văn số 2792/CT-TTHT ngày 07/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế GTGT đối với dịch vụ khám bệnh và hàng khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về GTGT đối với dịch vụ khám bệnh: Tại điểm 1.9 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: '' Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh và dịch vụ thú y '' thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Căn cứ quy định trên, các dịch vụ chụp X Quang, CT, đo điện tim, đo độ loãng xương, dịch vụ chuyển bệnh bằng xe cấp cứu, phí giường bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phân biệt bệnh viện tư nhân hay bệnh viện của nhà nước cung cấp các dịch vụ này. 2. Về kê khai thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, Tổng cục Thuế đang dự thảo trình Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007, trong đó có hướng dẫn việc kê khai và sử dụng hoá đơn đối với hàng khuyến mại. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản