Công văn 213/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
5
download

Công văn 213/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 213/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 213/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------ Số: 213/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009 V/v xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định Kính gửi: Công ty TNHH NCI (Việt Nam). (lô 4, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) Trả lời công văn số 030-09/NCI ngày 17/9/2008 của Công ty TNHH NCI (Việt Nam) về việc thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định của Dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Trường hợp của Công ty TNHH NCI (Việt Nam), theo trình bày, Công ty nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tư khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đăng ký tờ khai theo loại hình kinh doanh và đã nộp thuế; vì vậy, hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty không đủ điều kiện và đáp ứng quy định về thủ tục hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu theo quy định. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NCI (Việt Nam) được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Văn Tạo
Đồng bộ tài khoản