intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Công văn 2504/TCHQ-KTTT_ Luật Thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
351
lượt xem
81
download

Công văn 2504/TCHQ-KTTT_ Luật Thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2504/TCHQ-KTTT_ Luật Thuế giá trị gia tăng

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- --------------------- Số: 2504/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009 V/v: giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng Trả lời công văn số 1373/HQHP-NV ngày 20/3/2009 của Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Trả lời vướng mắc nêu tại điểm 1: Tại điểm 1, mục II, phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: "sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thực hiện điểm này, toàn bộ sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng) chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan hải quan căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để xác định hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 2. Trả lời vướng mắc nêu tại điểm 3: Ngày 08/04/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1853/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án đầu tư đang thực hiện dở dang. Theo đó, các lô hàng là một phần của dây chuyền thiết bị đồng bộ hoặc thuộc các dự án đã được phê duyệt trước khi ban hành Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và trước khi Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ có hiệu lực, nhưng đăng ký tờ khai hải quan từ 01/01/2009 phải thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp quy mới này. 3. Trả lời vướng mắc nêu tại điểm 5: Về thuế GTGT đối với mặt hàng Malt bia chưa rang: Ngày 13/4/2009 Bộ Tài chính đã có Thông tư số 74/2009/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng malt. 4. Các điểm 2, 4, 6 còn lại: Tổng cục Hải quan ghi nhận và đã có công văn chuyển Vụ Chính sách thuế nghiên cứu, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản