Công văn 3874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 3874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 8 7 4 / T C H Q - GS Q L N G ÀY 2 4 T H Á N G 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C N H Ậ P K H Ẩ U N G UY Ê N L I Ệ U S Ả N X U Ấ T T H U Ố C T R Ừ S Â U Kính gửi: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sau thời gian thực hiện Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc, khó khăn, xin trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: - Tại điểm 6.1, mục 6, Chương II của Thông tư 32/2006/TT-BNN nêu trên, quy định Danh mục thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật tại các Quyết định số: 22/2005/QĐ-BNN ngày 22/4/2005, Quyết định 41/2005/QĐ-BNN ngày 13/7/2005, Quyết định 78/2005/QĐ-BNN ngày 30/11/2005 và QĐ 25/2006/QĐ-BNN ngày 10/4/2006. - Ngày 27/4/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN, tại Điều 4 có quy định: “các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ”. Để thực hiện thống nhất các quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến cụ thể như sau: - Các Quyết định trái với Quyết định 31 nêu trên là những quyết định nào? - Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu không phải xin phép hiện hành gồm những danh mục nào? Các quyết định nào đang có hiệu lực thi hành? Rất mong nhận được ý kiến của Quý Bộ trước ngày 29/8/2006. Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ. KT. Tổng Cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản