intTypePromotion=3

Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
20
download

Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 462/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 206/SXD-QHKT ngày 26/2/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007; Chính quyền đô thị, các cơ quan có trách nhiệm quản lý đô thị, các cơ quan chuyên môn về quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng của tỉnh Ninh Thuận (Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, Sở Xây dựng) có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo phân cấp quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD. Chi phí để lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được xác định bằng cách lập dự toán theo nội dung chi hàng năm của các cấp được giao nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị nêu trên. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản