intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 470/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

116
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 470/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 470/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ --------------------- Số: 470 /TCT-HTQT Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009 V/v thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 16279/CT-KT2 ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Trường hợp tái uỷ quyền giữa các công dân Pháp thực hiện trên lãnh thổ Pháp sẽ thuộc diện điều chỉnh của pháp luật Pháp, không thuộc diện điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Theo giải trình của Ngân hàng BNP Paribas – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại văn bản ngày 06/11/2008 gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thì: tất cả các giấy uỷ quyền do lãnh đạo Tập đoàn BNP Paribas cấp đều được công chứng theo đúng luật pháp của Cộng hoà Pháp. Riêng giấy tái uỷ quyền cho ông Luc Cardyn đã có chứng thực của công chứng Pháp ngày 20/5/2008, đồng thời đã được xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngày 21/5/2008 (Giấy tái uỷ quyền đã được hợp pháp hoá lãnh sự). Như vậy, giá trị của "Giấy tái uỷ quyền" trong trường hợp này có thể coi là hợp lệ nhằm mục đích áp dụng Hiệp định thuế theo hướng dẫn của Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; Đã Ký - Vụ Chính sách thuế; - Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ; - Lưu: VT, HTQT (3b). Lê Hồng Hải
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2