Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 571/TTg-QHQT V/v phê duyệt và nhập khẩu Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007 miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ Kính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1078/BNN- HTQT ngày 20 tháng 4 năm 2007) về việc phê duyệt và xin nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe máy cho Dự án "Phát triển vì người nghèo miền núi phía Bắc" do Ủy ban Châu Âu viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án "Phát triển vì người nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc", trị giá 18,588 triệu Euro, trong đó EC tài trợ không hoàn lại 17 triệu Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam tương đương 1,588 triệu Euro. 2. Đồng ý việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn ra quyết định đầu tư các công trình xây dựng và một số hoạt động của Dự án được triển khai trên địa bàn của mỗi Tỉnh. 3. Đồng ý Dự án "Phát triển vì người nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc" được nhập khẩu miễn thuế xe ô tô và xe máy phù hợp với thỏa thuận theo Hiệp định Tài chính của Dự án đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Châu Âu. Số lượng, chủng loại cụ thể của ô tô, xe máy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn xác định phù hợp với mục đích hoạt động của Dự án. 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung Dự án và phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn chỉ đạo việc triển khai Dự án, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, các PTT g; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP; - Lưu: QHQT(3), VT.19 Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản