Công văn 5957/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 5957/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5957/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5957/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5957/BTC-TCT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC XỬ LÝ MẤT TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Cục Thuế thành phố Hải Phòng có công văn số 902/CV/CT ngày 18/8/2005 hỏi về việc xử lý mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn việc này như sau: 1. Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, công văn số 1047/TCT/AC ngày 24/8/1993, công văn số 1229/TCT/AC ngày 6/10/1993 của Tổng cục Thuế về việc xử lý mất tờ khai nguồn gốc ôtô, xe gắn máy nhập khẩu và quy định tại Điều 27, chế độ Quản lý ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành. Trong thời gian chưa có quy định xử phạt đối với hành vi làm mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu thì không xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp hành vi làm mất tờ khai nguồn gốc ôtô, xe gắn máy nhập khẩu dẫn đến trốn thuế nhập khẩu thì xử lý theo Điều 20 Luật số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu. 2. Trường hợp mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu chưa có xác nhận của cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế sẽ bán lại tờ khai khi có đủ giấy tờ sau: - Giấy giới thiệu của cơ quan và chứng minh thư của người được cơ quan giới thiệu mua tờ khai. - Tờ khai hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp cho lô hàng có tờ khai bị mất. - Biên bản mất tờ khai có xác nhận của cơ quan Công an. - Chứng từ nộp thuế nhập khẩu của xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu có tờ khai bị mất. 3. Trường hợp mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan, sẽ do cơ quan Hải quan và Bộ Công an hướng dẫn cụ thể, cơ quan Thuế không bán lại tờ khai bị mất. Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản