Công văn 63/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 63/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 63/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh bão cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng, tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 63/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 63 /BXD-VLXD ---------------------- V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009 nạo vét, thông luồng khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh bão cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng, tỉnh Bình Thuận. Kính gửi : Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát Bộ Xây dựng nhận được công văn số 268/CT-HP ngày 16/7/2009 của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng khu vực cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng, là các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão tỉnh Bình Thuận. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án nạo vét, thông luồng để tàu, thuyền tránh bão và tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại khu vực cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đồng ý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, kiểm tra năng lực để cho phép thực hiện dự án tại văn bản số 3367/UBND-TH ngày 10/7/2009. Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát có hợp đồng xuất khẩu cát nhiễm mặn số 02/2008/NT ký ngày 23/9/2008 với Công ty GERMXIT MFG Pte Ltd ; hợp đồng số 03/2008/NT ký ngày 24/9/2008 với Công ty HAWA DECORATIVE CHANNEL Pte Ltd sang thị trường Singapore (khối lượng cát nhiễm mặn tận thu xuất khẩu căn cứ theo hợp đồng và giai đoạn thi công của dự án nạo vét). Mẫu cát tại 04 địa điểm nạo vét nêu trên đã được Vinacontrol Đà Nẵng giám định chất lượng tại Chứng thư Giám định về phẩm chất số 09E04PT0624 ngày 17/7/2009 tại khu vực cửa biển Liên Hương; số 09E04PT0626 ngày 17/7/2009 tại khu vực cửa biển Phan Rí ; số 09E04PT0623 ngày 17/7/2009 tại khu vực cửa biển Cà Ty; số 09E04PT0625 ngày 17/7/2009 tại khu vực cửa biển Hà Lãng tỉnh Bình Thuận. Kết quả giám định là cát nhiễm mặn, thành phần các khoáng vật nặng, có ích trong cát rất nhỏ hoặc không phát hiện. Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng khu vực cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát đã đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định. Mặt khác, nếu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án có lẫn nhiều bùn sét và tạp chất hữu cơ mà chỉ dùng vào việc san lấp và khách hàng chấp nhận các chỉ tiêu kỹ thuật của cát thì không phải tuyển rửa. Tuy nhiên, đây là hợp đồng xuất khẩu có khối lượng lớn và thời gian triển khai tương đối dài, hàng tháng phải tổ chức lấy mẫu tại các khu vực nạo vét phân tích, kiểm tra chất lượng và thành phần khoáng vật nặng, có ích trong cát tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS và Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát chỉ được triển khai dự án nạo vét, thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại 04 khu vực nêu trên khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận về năng lực của Chủ Đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng khu vực cửa biển Liên Hương, Phan Rí, Cà Ty-Phan Thiết, Hà Lãng là các khu neo đậu tàu, thuyền tránh bão tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - UBND tỉnh Bình Thuận; Đã ký - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận; - Lưu VP, VLXD, 10; Nguyễn Quang Cung
Đồng bộ tài khoản