Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý thuê bao di động trả trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6379/VPCP-KTN V/v quản lý thuê bao di động trả Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008 trước Kính - Bộ Thông tin và Truyền gửi: thông; - Bộ Công an; - Bộ Công Thương. Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 338/BCA(A11) ngày 20 tháng 8 năm 2008, của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2953/BTTTT-VT ngày 16 tháng 9 năm 2008 về việc quản lý thuê bao di dộng trả trước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Công an khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh thư nhân dân thống nhất trong cả nước, sớm kết nối và đối soát với số liệu thông tin thuê bao di động trả trước để thực hiện nhiệm vụ quản lý. 2. Trong khi chờ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh thư nhân dân và đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước nêu ở khoản 1, a) Đồng ý việc dừng đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước bằng hình thức bản tin nhắn và qua trang thông tin điện tử; b) Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận từ các doanh nghiệp thông tin di động số liệu tổng hợp thông tin thuê bao di động trả trước có nghi vấn để xử lý theo quy định. 3. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện đối với các hành vi vi phạm quy định quản lý thuê bao di động trả trước. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn áp dụng các quy định hiện hành để xử lý kịp thời các vi phạm quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. 4. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến mãi của các doanh nghiệp thông tin di động, nhằm hạn chế tối đa việc phát triển các thuê bao di động động ảo. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NC, TCCV, PL, TH, ĐMDN, TTĐT, TTTH; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản