Công văn 92/BXD-VLXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
4
download

Công văn 92/BXD-VLXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 92/BXD-VLXD về việc giải thích hướng dẫn đối với xuất khẩu đá Block của Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long–Vinashin do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 92/BXD-VLXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 92/BXD-VLXD Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009 V/v: giải thích hướng dẫn đối với xuất khẩu đá Block của Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long–Vinashin Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin Bộ Xây dựng nhận được công văn số 144/CV-KS ngày 05/10/2009 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin về việc xuất khẩu các sản phẩm đá Block được khai thác tại mỏ đá Đào Lâm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Bộ Xây dựng trả lời như sau: Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin có giấy phép đăng ký kinh doanh số 5200190029 ngày 20/01/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái và được cấp giấy phép khai thác số 728/GP-UBND ngày 12/05/2008 của UBND tỉnh Yên Bái tại mỏ đá vôi dạng khối Đào Lâm thuộc thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Căn cứ Điều 44, Mục 2, Chương VI, Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép” và theo Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì các sản phẩm xuất khẩu đá khối (blok) của Công ty có nguồn gốc khai thác, chế biến từ mỏ đá nêu trên đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định, không phải xin giấy phép chế biến khoáng sản Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm đá Block Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Nơi nhận: - Như trên; - Cục Hải quan TP Hải Phòng; - Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và gia công; - Lưu VP, VLXD, 7; Lê Văn Tới
Đồng bộ tài khoản