Công văn số 508/TCHQ-KTTT

Chia sẻ: Cao The Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
2
download

Công văn số 508/TCHQ-KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 508/TCHQ-KTTT ngày 2 tháng 2 năm 2009 của Tổng cục Hải quan về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 508/TCHQ-KTTT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 508/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009 V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị NK tạo TSCĐ Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 (55 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên Hà Nội) Trả lời công văn số 07/COMA25-KH ngày 6/1/2009 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 V/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì: máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 được biết ./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản