intTypePromotion=1

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
652
lượt xem
167
download

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

  1. Mẫu số 3 Mẫu số 3 Đơn vị :(1)…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ :…………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Điện thoại :………... ------------------- ---------------- Quận 10, ngày tháng năm 200 Số: …………/.C.ty Về thay đổi (bổ sung) thang bảng lương. Kính gửi : Phòng LĐ-TBXH quận 10. Đơn vị (1) …………………………………………………………………………………. Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm…… Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………............... Tổng số lao động: …………………………………………………………………………. Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp) ……………………………. ( Đơn vị ) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH Quận 10 ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……./TB-UBND ngày …….tháng.….năm…. …… Mã số (ghi trong Thang bảng lương - do Phòng LĐTBXH cấp)…………….. Nay vì (3)…………….đơn vị đề nghị được đăng ký sửa đổi (bổ sung) hệ thống thang bảng lương của đơn vị gồm : - Nội dung sửa đổi (bổ sung )…………………………….(4). Hồ đính kèm gồm : 1/ Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị sửa đổi bổ sung (5) 2/ Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ - bản photo ) Rất mong Phòng LĐTBXH Quận 10 xem xét, chấp thuận Nơi nhận: Thủ Trưởng đơn vị (6) - Như trên; ( Ký tên – đóng dấu ) - Lưu. Ghi chú : (1) Chỉ ghi sửa đổi hay bổ sung (2) Đơn vị: ghi rõ tên đơn vị VD: Cty TNHH TM Vạn Phát (3) Nay vì: ghi rõ lý do VD: do thay đổi công nghệ, do nhu cầu SX-KD, do đề nghị của GĐ, hoặc CĐ… (4) Sửa đổi ( bổ sung ) ghi rõ nội dung sửa đổi. VD: sửa đổi hệ số lương của bộ phận QLDN hay bộ phận chuyên môn nghiệp vụ…
  2. Mẫu số 3 (5) Hệ thống TB-C đề nghị sửa đổi ( bổ sung ) là hệ thống thang lương bảng lương mới của đơn vị (6) Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc, chủ nhiệm HTX, chủ cơ sở…)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản