Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
5
download

Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước

  1. Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký nhượng quyền 500.000đồng Quyết định số thương mại sửa đổi, bổ sung 106/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp
  2. Tên bước Mô tả bước hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi thương nhận dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh 2. Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận. 4. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Thành phần hồ sơ 1. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo các nội dung thay đổi (theo
  3. Thành phần hồ sơ mẫu); 2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam (trong trường hợp thay đổi thông tin tại Mục I, Phần A Bản giới thiệu nhượng quyền); 3. Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng) (trong trường hợp thay đổi thông tin tại Mục II, Phần A Bản giới thiệu nhượng quyền); 4. Bản gốc Thông báo chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại đã được cấp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương Thông tư số 09/2006/TT-BTM mại ng... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thay đổi thông tin chung về bên nhượng quyền Thông tư số 09/2006/TT- (tên thương mại, địa chỉ trụ sở, loại hình kinh BTM ng... doanh) 2. Thay đổi về nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ và Thông tư số 09/2006/TT- quyền sở hữu trí tuệ BTM ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản