Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
7
download

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày.... tháng.... năm..... T HÔN G B Á O T HAY Đ Ổ I T HÔN G T I N ĐĂ N G KÝ HO Ạ T Đ Ộ N G N H ƯỢ N G QUY Ề N T H ƯƠ N G M Ạ I Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................. .................................................................................................................................................. Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................................... .................................................................................................................................................. Tên thương nhân viết tắt (nếu có):........................................................................................... Mã số đăng ký:…………………………………………………………………........…......... Xin thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau: ……………………………………………………………………………………….……. ……………………………………………………………………………................................... ...... …………………………………………………………………………………………............. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) Kèm theo thông báo1: - ................; - ................; - ................ 1 Những tài liệu liên quan tới thay đổi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản