Sở Công thương

Xem 1-20 trên 22846 kết quả Sở Công thương
 • Mục đích chính của đề tài: Xây dựng phần mềm điều hành tác nghiệp cho các Sở Công Thương và triển khai thí điểm tại một số Sở; xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ liên quan đến các lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý.

  pdf61p uocvongxua07 26-08-2015 26 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đăng ký (sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp) Sở Công Thương

  pdf3p xedapcam 07-05-2010 58 5   Download

 • Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương tỉnh Hà Tĩnh thuộc lĩnh vực quản lý thị trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

  pdf3p suatuoiconbo 25-07-2011 152 10   Download

 • Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

  doc1p duysuong 25-12-2009 68 8   Download

 • Thủ tục hành chính của sở công thương, Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

  doc2p duysuong 25-12-2009 89 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hóa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm ...

  pdf4p haisannuongmuoiot 22-10-2010 64 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 19 3   Download

 • Thủ tục hành chính của sở công thương, Bản giới thiệu về chuyển quyền thương mại

  doc4p duysuong 25-12-2009 78 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf6p naubanh_chung 23-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf7p xuanca_xuanca 23-02-2013 23 1   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 421/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 22 0   Download

 • "Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND" Ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình áp dụng đối với Sở công thương tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, các nhân có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p doinhugiobay_20 25-03-2016 13 0   Download

 • Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND ban hành mẫu "đơn đề nghị xác nhận bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công"; mẫu "bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf5p codon_09 29-03-2016 22 0   Download

 • Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf7p codon_09 29-03-2016 17 0   Download

 • Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf7p songcochat 01-06-2016 32 0   Download

 • Quyết định số 2328/QĐ-UBND năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương.

  doc36p daoquocmanh28 13-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 8462/QĐ-UBND ban hành về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản