ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: Kaka_1 Kaka_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
440
lượt xem
18
download

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài nghị luận và mối quan hệ của chung với nhau. Các bước tiến hành: 1. ổn định. 2. Kiểm tra. Thế nào là văn nghị luận ? Yêu cầu về đề tài của VB nghị luận? 3. Bài mới. Hoạt động1 I. Luận điểm, luận cứ và lập luận. 1. Luận điểm G: Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn, nghị luận. ? Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu dưới dạng nào? ?Luận điểm chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

  1. Tiết 79: ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Mục đích cần đạt: Giúp học nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài nghị luận và mối quan hệ của chung với nhau. Các bước tiến hành: 1. ổn định. 2. Kiểm tra. Thế nào là văn nghị luận ? Yêu cầu về đề tài của VB nghị luận? 3. Bài mới. Hoạt động1 I. Luận điểm, luận cứ và lập luận. 1. Luận điểm G: Luận điể m là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điể m trong bài văn, nghị
  2. luận. ? Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu dưới dạng nào? ?Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào? ? Luận điể m đó được - "Mọi người Việt Nam phải trình bày đầy đủ ở câu hiểu biết quyền lợi của mình, nào? bổn phận của mình, phải có đ luận điểm phụ (bài chỉ kiến thức mới để có thể tham có 1 phụ) gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết độc, biết viết chữ Quốc ngữ,. - Những người đã biết chữ dạy cho những người chưa biết chữ.
  3. - Những người chưa biết chữ ? Luận điểm chính được hãy gắng sức mà học cho biết. cụ thể hoá t hành những Phụ nữ lại càng phải học. câu văn nào. Lý lẽ cho luận điểm phụ? G: Luận điểm được thể hiện trong nhan đề, dưới dạng các câu khẳng định nhiệ m vụ chung, nhiệ m vụ cụ thể trong bài văn. ? Luận điể m là gì. - Là ý kiến thể ? Luận điể m đóng vai trò - Là linh hồn của bài viết, nó hiện tư tưởng quan thống nhất bài văn thành 1 khối. điể m của bài văn. gì trong bài nghị luận? ? Muốn có sức thuyết phục thì luận điể m phả i - Phải đúng đắc, chân thật, đáp đạt yêu cầu gì? ứng nhu cầu thực tế. Hoạt động 2
  4. ?Tìm lý lẽ trong bài? 2 Lý lẽ do cuộc sống ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam mù chữ…tiễn bộ được. Nay nước ?2 lý lẽ này trả lời cho độc lập rồi…xây dựng đất câu hỏi nào? nước. - Vì sao phải chống nạn đ Từ 2 lý do đó tác giả đưa ra thất học? nhiệ m vụ "mọi người phải biết đọc, biết viết. ? Để trả lời câu hỏ i 2. Luận cứ "Muốn chống nạn thất - Vơ chưa biết thì chồng bảo, học thì làm thế nào? Bác em chưa thì anh bảo… đưa ra những lý lẽ và dẫn chứng nào? - Luận cứ là gì là G: Gọi những lý lẽ và dẫn điều kiện và lý lẽ chứng đó là luận cứ. Thì làm cơ sở cho luậ n luận cứ là gì? điẻ m. - Làm cơ sở cho luận điểm ?Những luận cứ ấy đóng vai trò gì?
  5. ?Muốn có sức thuyết phục - Đúng đắn, chân thật, tiêu biểu. thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì? Hoạt động 3 3. Lập luận G: Lập luận là cách lựa chọn sắp xếp trìnhbày - Trước hết, tác giả nêu lý do vì luận cứ sao cho chúng sao phải chống nạn thất học. làm cơ sở vững chắc cho - Chống nạn thất học để làm gì/ luận điể m? đ Nên tư tưởng chống nạn thất học để làm gì? đ Vậy chống nạn thất học bằng cách nào? đ Lập luận chặt chẽ. H - đọc ghi nhớ SGK * Củng cố: H - đọc VB "Cần tạo ra những Hoạt động 4 III. Luyện tập
  6. thói quen tốt trong cuộc sống xã BT SGK hội" ? Tìm luận điể m, luận cứ và cách lập luận. - Luận điểm chính: nhan đề. - Luận điểm phụ và lý lẽ. 1. Biểu hiện của thói quen tốt: - Dậy sớm giữ lời hưa, đúng hẹn, đọc sách. 2. biểu hiện thói quen xuấ. * Lập luận: - Hút thuốc lá, cấu giận, mâu thuẫn tự. - Kết quả về thói quả đ Thói quen tốy cần - Vứt rác bừa bãi ra đường, cửa. luyện - Biến các xóm nhỏ, con đường thành nơi vứt rác. đ Chữa thói xấu. Các luận cứ trìnhbày thói - Ném cốc vỡ, chai vỡ ra quen xấu đi từ thói xấu đường. nhỏ đến thói xấu lớn. 3. Các biểu hiện về ý thức không sửa thói xấu.
  7. - Người ta dễn phân biệt thói xấu và thói tốt. - Do thành thói quên nên khó sửa thói xấu. * Về nhà: - Học thuộc lý thuyết. - Thử tìm luận điểm, luận cứ, lập luận của VB "học thầy, học bạn" - Soạn bài "Đề văn nghị luận…."

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản