Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của cua biển part 2

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
122
lượt xem
28
download

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của cua biển part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5. PHÁT TRIỂN PHÔI Ngay sau khi đẻ, trứng được gắn vào các lông tơ ở chân bụng biến dạng. Lúc đầu, trứng có màu vàng tươi, sau đó màu sắc thay đổi dần. CUA ÔM TRỨNG VÀ SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC CỦA TRỨNG Phôi cua được chia làm 4 giai đoạn phát triển dựa vào màu sắc của chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của cua biển part 2

  1. 5. PHÁT TRIỂN PHÔI Ngay sau khi đẻ, trứng được gắn vào các lông tơ ở chân bụng biến dạng. Lúc đầu, trứng có màu vàng tươi, sau đó màu sắc thay đổi dần. CUA ÔM TRỨNG VÀ SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC CỦA TRỨNG Phôi cua được chia làm 4 giai đoạn phát triển dựa vào màu sắc của chúng.
  2. PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Giai đoạn 1 (giai đoạn mới đẻ): Màu vàng trắng/vàng tươi. Giai đoạn 2: Chuyển từ màu vàng trắng sang màu vàng xm. Giai đoạn 3: Từ màu vàng xm sang màu xám. Giai đoạn 4: Từ màu xám sang màu đen.
  3. PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Thời gian phát triển phôi phụ thuộc vào nhiệt độ nước. Ở nhiệt độ 25-32 0C, thời gian phát triển phôi 12 - 20 ngày. Giai đoạn 1: Giai đoạn phân cắt và hình thành phôi nang, trứng có màu vàng tươi Trứng cua thuộc dạng trứng trung hoàng nên phân cắt trứng theo phương thức phân cắt bề mặt và phôi nang thuộc dạng chu phôi nang. Sau khi đẻ trứng khoảng 1-2 giờ, trứng bắt đầu phn cắt, kích thước khoảng 270 micromet. Khi trứng đang còn màu vàng trắng, quan sát qua kính lúp hoặc kính hiển vi có thể thấy một vòng tế bào bao quanh khối noãn hoàng ở phía trong, đó là chu phôi nang.
  4. PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Giai đoạn 2: Giai đoạn phôi vị hóa, trứng có màu vàng xám. Sau khi xuất hiện một vết lõm vào trong - đó là phôi vị. Lúc này trứng chuyển sang màu vàng đậm. Thời gian phân cắt, phôi nang và phôi vị mất khoảng 5 - 7 ngày. Hình thành phôi vị Quá trình phôi vị xảy ra sau 5-7 ngày tính từ lúc đẻ. Trứng có màu vàng xám, kích thước khoảng 320 micrômet. Phôi vị hình thành theo phương thức lõm vào, đáy cực thực vật dãn phẳng, từ từ lõm vào đến khi tiếp giáp với cực động vật.
  5. PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Giai đoạn 3: Hình thành các cơ quan, trứng màu xám nâu. Sau 7-10 ngày khi trứng chuyển màu xám ta đã có thể quan sát thấy mầm chân ngực và điểm mắt xuất hiện. Sau đó xuất hiện và hình thành đôi mắt kép màu đen. Giai đoạn 4: GĐ trứng bắt đầu nở: Tröùng chuyeån sang maøu ñen laø luùc xuaát hieän maét vaø saép nôû. Xuất hiện nhịp tim và tăng số lần nhịp đập, hình thành giaùp đầu ngực, các đốt bụng và chân hàm, cơ bắt đầu co bóp, lúc này trứng bắt đầu nở. Giai đoạn 4 Giai đoạn 3
  6. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI Thời gian Giai ñoaïn phaùt trieån phoâi Màu sắc Trứng bắt đầu phân cắt Vàng tươi 1 giờ Hình thành phôi nang, phôi vị Vàng xám 5 - 7 ngày Xuất hiện mầm chân ngực và điểm mắt Vàng xám 7 - 10 ngày Hình thành đôi mắt kép Xám vàng nâu 10 - 12 ngày Xuất hiện nhịp tim và tăng số lần nhịp Xám đen đập, hình thành vỏ đầu ngực, các đốt 12 - 17 ngày bụng, chân hàm, cơ bắt đầu co bóp Phôi bắt đầu nở Đen xám 15 - 17 ngày Nhiệt độ 26 – 30 oC độ mặn 25 ‰ đến 35 ‰ và các điều kiện khác nằm trong phạm vi cho phép
  7. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên thời gian phát triển phôi cua biển Nhiệt độ Độ mặn Thời gian Chất Thời gian (ngày) (C) (ppt) lượng ấu (ngày) trùng 16 60 - 65 < 25 40 - 60 Kém 18 40 - 45 20 30 - 35 26 - 32 12 - 20 Tốt 22 25 - 30 24 18 - 20 30 - 35 24 - 35 Trung 25 15 - 18 bình 30 10 - 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản