DÂN SỐ NƯỚC TA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
375
lượt xem
79
download

DÂN SỐ NƯỚC TA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số ở nước ta. - Biết được nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh. - Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất. - Nêu được một số hậu quả do dân số tăng nhanh và thấy được sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DÂN SỐ NƯỚC TA

  1. Bài 8 DÂN S NƯ C TA
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t d a vào b ng s li u, bi u nh n bi t s dân và c i m tăng dân s nư c ta. - Bi t ư c nư c ta có dân s ông, gia tăng dân s nhanh. - Nh s li u dân s c a nư c ta th i i m g n nh t. - Nêu ư c m t s h u qu do dân s tăng nhanh và th y ư c s c n thi t c a vi c sinh ít con trong m t gia ình. II - DÙNG D Y H C - B n s li u v dân s các nư c ông Nam Á năm 2004 phóng to. - Bi u tăng dân s VN. - Tranh nh th hi n h u qu c a tăng dân s nhanh (n u có). III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - Ch và nêu v trí gi i h n nư c ta trên B ? - Nêu vai trò c a t, r ng iv i i s ng SX c a nd ta? - Ch và mô t vùng bi n VN?
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Dân s * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - HS tr l i. ho c theo c p - HS trình bày. Bư c 1 :HS quan sát b ng s li u dân s các nư c NÁ năm 2004 và tr l i câu h i 1 – SGK. - HS tr l i. Bư c 2 : HS trình bày trư c l p k t qu – NX. GV k t lu n. - HS th o lu n 2 – Gia tăng dân s (3’) * Ho t ng 2 : Làm vi c cá nhân ho c theo c p - Vài HS c Bư c 1 : HS quan sát bi u dân s qua các năm, tr l i câu h i m c2–
  4. SGK. Bư c 2 : HS tr l i câu h i; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. * Ho t ng 3 : Làm vi c theo nhóm bàn Bư c 1 HS d a vào tranh nh và v n hi u bi t, nêu m t s h u qu do dân s tăng nhanh. Bư c 2 : HS trình bày k t qu – NX – K t lu n. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - HS tr l i 2 câu h i – SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 9/84 Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản