intTypePromotion=1

Đăng ký lập quỹ công chúng

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
85
lượt xem
6
download

Đăng ký lập quỹ công chúng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo kết quả chào bán và đăng ký lập quỹ - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: UBCKNN tiếp nhận và xem xét hồ sơ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký lập quỹ công chúng

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký lập quỹ công chúng - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo kết quả chào bán và đăng ký lập quỹ - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: UBCKNN tiếp nhận và xem xét hồ sơ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đăng ký lập quỹ + Báo cáo tóm tắt về kết quả đợt chào bán kèm theo bản xác nhận của Ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán + Danh sách nhà đầu tư ghi rõ họ tên nhà đầu tơ, số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, số tài khoản ngân hàng (nếu có), địa chỉ liên lạc đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc trụ sở của tổ chức, số lượng đơn vị quỹ và tỷ lệ sở hữu, ngày đăng ký sở hữu - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
  2. - Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (mức phí tính theo quy mô vốn): + Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; + Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; + Từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục số 02: Giấy đăng ký lập quỹ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): + Có ít nhất một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tham gia góp vốn; + Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam. Giá trị chứng chỉ quỹ đã bán so với mức vốn dự kiến huy động của Quỹ phải vượt một tỷ lệ tối thiểu đã được quy định rõ trong Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch. Tỷ lệ tối thiểu này phải không thấp hơn 80% mức vốn dự kiến huy động của Quỹ trong đợt chào bán - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; hiệu lực ngày 31/8/2007 + Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hiệu lực ngày 05/8/2007 + Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phụ lục 2: MẪY GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ....,ngày... tháng... năm ... GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là: - Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa) - Giấy phép thành lập và hoạt động số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ... - Vốn điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại: .... Fax:...
  3. Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp đăng ký lập quỹ với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên Quỹ: 2. Tên tiếng Anh (nếu có): 3. Tên viết tắt: 4. Ngân hàng Giám sát: 5. Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số........ ngày....... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 6. Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có): 7. Vốn điều lệ của Quỹ: 8. Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng 9. Số lượng chứng chỉ quỹ: Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đề nghị và hồ sơ xin đăng ký lập Quỹ đại chúng kèm theo. Hố sơ kèm theo (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Liệt kê đầy đủ) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2