intTypePromotion=1

Mẫu thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
6
download

Mẫu thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán) Mẫu 29/THQ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /VSD-ĐK Kính gửi: Tên TCPH VSD/VSD Chi nhánh Tp.HCM thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ cổ phiếu do thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng như sau: Tên chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng: Mã chứng khoán: Tỷ lệ thực hiện: Mệnh giá giao dịch Giá quy đổi chứng khoán lẻ CHƯA...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán) Mẫu 29/THQ TRUNG TÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số /VSD-ĐK DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN THANH TOÁN CỔ PHIẾU THƯỞNG Kính gửi: Tên TCPH VSD/VSD Chi nhánh Tp.HCM thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ cổ phiếu do thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng như sau: Tên chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng: Mã chứng khoán: Tỷ lệ thực hiện: Mệnh giá giao dịch Giá quy đổi chứng khoán lẻ CHƯA LƯU KÝ ĐÃ LƯU KÝ TỔNG SỐ CK PHÂN BỔ SỐ CK PHÂN BỔ TỔNG SỐ SỐ NGÀY ĐỊA CHỈ QUỐC TIỀN GHI ĐIỆN STT HỌ TÊN EMAIL CK THỰC SL CK SỞ TIỀN QUY SL CK TIỀN CẤP LIÊN HỆ THOẠI TỊCH QUY CHÚ ĐKSH NHẬN SL CK SL CK HỮU SỞ HỮU ĐỔI QUY ĐỔI ĐỔI THỰC LẺ THỰC LẺ NHẬN NHẬN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. TRONG NƯỚC 1. Cá nhân Cộng cá nhân 2. Tổ chức Cộng tổ chức Cộng trong nước II. NƯỚC NGOÀI 1. Cá nhân Cộng cá nhân 2. Tổ chức Cộng tổ chức
  2. Cộng nước ngoài TỔNG CỘNG …….., ngày … tháng … năm … Trưởng phòng Tổng Giám đốc Người lập
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2