intTypePromotion=1

MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý đơn vị danh sách tổng hợp người sở hữu nhận lãi và gốc của chứng khoán sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU

  1. Mẫu 11/TP TRUNG TÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ ---------------------------- DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý đơn vị danh sách tổng hợp người sở hữu nhận lãi và gốc của chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng: Mã chứng khoán: Tỷ lệ thực hiện: Mệnh giá giao dịch: Ngày thực hiện: SL chứng khoán nắm giữ Số tiền thanh toán Ghi chú STT Họ Tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa chỉ liên hệ Quốc tịch Điện thoại Email Chưa LK Đã LK Tổng Chưa LK Đã LK Tổng Lãi Gốc Lãi Gốc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. TRONG NƯỚC Tổ chức: 1 TỔNG TRONG NƯỚC 2. NƯỚC NGOÀI: Tổ chức: 2 TỔNG NƯỚC NGOÀI Tổng cộng Hà Nội, ngày tháng năm Người lập Trưởng Phòng Tổng Giám đốc Trang 1 / 2
  2. 19728 =19728- 19691 19691 37 336 164 27 137 50 187 313 255
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2