intTypePromotion=1

MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
9
download

MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 07C/LK Tên TCPH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TỔNG HỢP TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ Kính gửi: Công ty chứng khoán/ Ngân hàng…. Công ty cổ phần….. đề nghị Công ty/Ngân hàng xác nhận về việc mở tài khoản lưu ký tại Công ty/Ngân hàng của các cổ đông của (tên tổ chức phát hành) như sau: STT HỌ TÊN SỐ ĐKNSH* NGÀY CẤP* LOẠI ĐKNSH** SỐ TÀI KHOẢN Xác nhận của TVLK Công ty/ Ngân hàng đã kiểm tra theo đề nghị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 07C/LK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên TCPH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TỔNG HỢP TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ Kính gửi: Công ty chứng khoán/ Ngân hàng…. Công ty cổ phần….. đề nghị Công ty/Ngân hàng xác nhận về việc mở tài khoản lưu ký tại Công ty/Ngân hàng của các cổ đông của (tên tổ chức phát hành) như sau: STT HỌ TÊN SỐ ĐKNSH* NGÀY CẤP* LOẠI ĐKNSH** SỐ TÀI KHOẢN Xác nhận của TVLK …ngày……..tháng……….năm Công ty/ Ngân hàng đã kiểm tra theo đề Chủ tịch Hội đồng quản trị nghị của Công ty và xác nhận đã mở tài (Chữ ký, Họ tên, đóng dấu) khoản lưu ký cho các người đầu tư trên và số tài khoản lưu ký nêu trên là chính xác và hiện đang được công ty quản lý Tổng giám đốc/Giám đốc (Chữ ký, họ tên, con dấu) Ghi chú: ** Loại ĐKNSH (1) Chứng minh thư * Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số (2) Trading code ĐKNSH và ngày cấp (3) Giấp phép ĐKKD (4) Chứng thư khác
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2