Mẫu tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
178
lượt xem
24
download

Mẫu tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Mẫu số 2-CBH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... TỔNG HỢP DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG BHXH quận, huyện: ............................. Tháng ........... năm ........ Nguồn kinh phí: quỹ BHXH đảm bảo Số tiền các Số tiền Cộng số TT Loại chế độ tháng trước Chế độ hàng tháng truy lĩnh tiền chưa lĩnh Số người Số tiền A B 1 2 3 4 5 A Quỹ BHXH bắt buộc I Chế độ … 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM II Chế độ … 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM III Chế độ … 1 …… 2 ……. ......... B Quỹ BHXH tự nguyện I Chế độ lương hưu tự nguyện 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM II Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện 1 …… 2 ……. III Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện 1 …… 2 ……. C Quỹ BH thất nghiệp I Trợ cấp thất nghiêp 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua tài khoản
  2. Cộng A + B + C Ngày. . tháng . . năm . . .. Người lập biểu Trưởng phòng CĐCS Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  3. Mẫu số 2-CBH HÀNG THÁNG ... Đơn vị: đồng Ghi chú 6
  4. tháng . . năm . . .. ám đốc BHXH tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản