Mẫu tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc)

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
6
download

Mẫu tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 13: Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc)

  1. Mẫu số 13: Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc) Cơ quan cấp trên … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên Đơn vị:………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm 201… BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC” (Kèm theo Tờ trình số …./….. ngày ..... tháng ….. năm ……)
  2. TT Họ và tên Nam Nữ Chức vụ, đ.vị Tóm tắt thành tích Số năm Số năm Tổng số Ghi (Cán bộ trong ngành công tác công tác công tác chú năm (Hoặc địa chỉ DT: Kê khai rõ các trong ngoài công tác thường trú: đối Quyết định số, ngày, ngành ngành được với trường hợp tháng, năm … được DT quy đổi khen thưởng các loại: ngoài ngành nhưng không rõ CSTĐ cấp Bộ, Bằng cơ quan quản lý) khen của BT, CN; Bằng khen của TTg; Huân chương) A Trong ngành Dân tộc (c.quan c.tác dân tộc) I Đang công tác
  3. 1 … II Đã nghỉ hưu … B Ngoài ngành Dân tộc (1) … Tổng số: .. (số x x người) …
  4. Ghi chú: (1) Kê khai theo thứ tự: Cán bộ các Sở, Ban, ngành của tỉnh trước; sau đó đến các đối tượng còn lại quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị Người lập biểu (ĐT liên hệ) Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản