intTypePromotion=1

Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Chia sẻ: ViNaruto2711 ViNaruto2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
0
download

Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, tác giả đã dựa trên quá trình phân tích, tổng hợp tài liệu, thông qua phiếu phỏng vấn, quan sát sư phạm, thống kê toán học… để đánh giá thực trạng thể lực chung của sinh viên. Từ đó lựa chọn ra 08 trò chơi vận động phù hợp đưa vào thực nghiệm sư phạm trong các giờ dạy. Kết quả sau thực nghiệm cho thấy thể lực chung của sinh viên đã được cải thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Tập 183, Số 07, 2018<br /> <br /> Tập 183, số 07, 2018<br /> <br /> 183(07)<br /> N¨m<br /> <br /> 2018<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc vµ C«ng nghÖ<br /> <br /> Journal of Science and Technology<br /> <br /> CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾ<br /> Môc lôc<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Hoàng Thị Phương Nga - Mô hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy”<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phạm Thị Thu Hoài, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn<br /> học trung đại Việt Nam<br /> <br /> 15<br /> <br /> Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông<br /> qua những nhân vật nữ trong tập truyện Không ai qua sông<br /> <br /> 21<br /> <br /> Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lô gích của các hiện tượng “phi lô gích” trong ca dao, tục ngữ<br /> người Việt<br /> <br /> 27<br /> <br /> Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay<br /> <br /> 33<br /> <br /> Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng<br /> <br /> 39<br /> <br /> Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên<br /> <br /> 45<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giai<br /> đoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm<br /> <br /> 51<br /> <br /> Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 57<br /> <br /> Lê Văn Hiếu - Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ<br /> dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay<br /> <br /> 63<br /> <br /> Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc<br /> tổng tiến công Mậu Thân năm 1968<br /> <br /> 69<br /> <br /> Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn trong Hài đàm của Phan Khôi<br /> <br /> 73<br /> <br /> Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại<br /> khoá trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái<br /> Nguyên hiện nay<br /> <br /> 79<br /> <br /> Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường<br /> Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 85<br /> <br /> Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy và cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử<br /> tuyển ở trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017<br /> <br /> 91<br /> <br /> Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế trong giảng dạy cơ học cho<br /> học sinh trung học phổ thông<br /> <br /> 97<br /> <br /> Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở huyện<br /> Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 105<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên<br /> vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học<br /> Y Dược – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 111<br /> <br /> Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng<br /> phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay<br /> <br /> 117<br /> <br /> Đàm Quang Hưng - Thiết kế bài học khoa học lớp 4, lớp 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm<br /> <br /> 123<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hoài - Những khó khăn trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên<br /> ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và một số giải pháp đề xuất<br /> <br /> 129<br /> <br /> Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của sinh<br /> viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 135<br /> <br /> Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học<br /> Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 141<br /> <br /> Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây<br /> dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế<br /> <br /> 147<br /> <br /> Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu - Ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất<br /> lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> 153<br /> <br /> Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên<br /> trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 159<br /> <br /> Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao năng lực giao tiếp giao văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ<br /> <br /> 165<br /> <br /> Trần Hoàng Tinh, Nông La Duy, Phạm Văn Tuân - Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính<br /> kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay<br /> <br /> 171<br /> <br /> Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả năng viết học<br /> thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh<br /> <br /> 177<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới,<br /> tỉnh Bắc Kạn<br /> <br /> 183<br /> <br /> Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên<br /> minh châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi<br /> <br /> 189<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản<br /> lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa<br /> <br /> 195<br /> <br /> Đinh Thị Hoài - Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu Đại<br /> học Thái Nguyên<br /> <br /> 201<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ<br /> khách sạn tại Thanh Hóa, Việt Nam<br /> <br /> 207<br /> <br /> Dương Thị Tình - Đóng góp của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái<br /> <br /> 213<br /> <br /> Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức không gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 219<br /> <br /> Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may<br /> Sông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG<br /> <br /> 227<br /> <br /> Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: nghiên<br /> cứu thực nghiệm tại siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên<br /> <br /> 233<br /> <br /> Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả<br /> kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam<br /> <br /> 239<br /> <br /> Dương Văn Tân<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 183(07): 159 - 163<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG<br /> TRONG PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Dương Văn Tân*<br /> Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên<br /> trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, tác giả đã dựa trên quá trình phân<br /> tích, tổng hợp tài liệu, thông qua phiếu phỏng vấn, quan sát sư phạm, thống kê toán học… để đánh<br /> giá thực trạng thể lực chung của sinh viên. Từ đó lựa chọn ra 08 trò chơi vận động phù hợp đưa<br /> vào thực nghiệm sư phạm trong các giờ dạy. Kết quả sau thực nghiệm cho thấy thể lực chung của<br /> sinh viên đã được cải thiện.<br /> Từ khóa: Thể lực, trò chơi vận động, trò chơi, thể dục, thể lực sinh viên.<br /> <br /> MỞ ĐẦU *<br /> Phát triển thể lực chung là cơ sở, nền tảng để<br /> tiếp tục nắm vững kỹ thuật - chiến thuật trong<br /> tất cả hoạt động các môn thể thao. Trò chơi<br /> vận động (TCVĐ) là một trong những<br /> phương tiện hữu hiệu nhằm phát triển các tố<br /> chất thể lực. TCVĐ có hình thức đa dạng, lôi<br /> cuốn được sinh viên tham gia, có tác dụng<br /> góp phần phát triển các tố chất vận động, tạo<br /> hứng thú tập luyện, nhằm nâng cao hiệu quả<br /> giáo dục thể chất và học tập các môn khoa<br /> học khác. Vì vậy, vấn đề đặt ra cần đa dạng<br /> hóa các loại hình bài tập trong giờ học môn<br /> giáo dục thể chất tránh những nội dung, hoạt<br /> động đơn điệu tăng hứng thú cho người học.<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Khái quát trò chơi vận động<br /> TCVĐ là phương tiện của giáo dục thể chất, là<br /> hoạt động có ý thức nhằm đạt được những kết<br /> quả, những mục đích có điều kiện đã được đặt<br /> ra. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ của trò<br /> chơi, mỗi người trong từng “vai trò” của mình<br /> phải sử dụng các hoạt động như: nói, hát, trả<br /> lời, đi, chạy, nhẩy, ném, vỗ, đập, leo... vv.<br /> Trò chơi vận động là một hoạt động tập thể,<br /> giáo dục cho sinh viên những đức tính tốt đẹp<br /> như tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật<br /> cũng như những phẩm chất tốt đẹp khác.<br /> Mỗi trò chơi vận động thường có những quy<br /> tắc, luật lệ nhất định, nhưng cách thức để đạt<br /> *<br /> <br /> được mục đích lại rất đa dạng. Vì vậy, khi đã<br /> tham gia trò chơi sinh viên thường vận dụng<br /> hết khả năng về sức lực sự tập trung chú ý, trí<br /> thông minh và sự sáng tạo của mình [1].<br /> Thực trạng thể lực chung của sinh viên<br /> năm thứ nhất (K53) trường Đại học Kỹ<br /> thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên<br /> (ĐHKTCN-ĐHTN)<br /> Các tố chất thể lực được đánh giá bao gồm<br /> sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo và<br /> mềm dẻo. Tác giả đã sử dụng các test đánh<br /> giá thể lực của người Việt Nam đối chiếu với<br /> tiêu chuẩn của chương trình “ Điều tra, đánh<br /> giá tình trạng thể chất và xây dựng chỉ tiêu<br /> thể lực chung của người Việt Nam giai đoạn<br /> I, từ 6-20 tuổi”. Kết quả cho thấy thể lực của<br /> 47% sinh viên nam và 52% sinh viên nữ K53<br /> trường ĐHKTCN – ĐHTN thấp hơn so với<br /> tiêu chuẩn rèn luyện thể lực người Việt Nam.<br /> Từ đó tác giả thấy rằng cần phải có phương<br /> pháp tập luyện phù hợp nhằm nâng cao các tố<br /> chất thể lực cho gần 1200 sinh viên K53 nói<br /> riêng và sinh viên trường ĐHKTCN - ĐHTN<br /> nói chung [2].<br /> Qua nghiên cứu về lý luận và khảo sát việc sử<br /> dụng TCVĐ trong giảng dạy của trường<br /> ĐHKTCN – ĐHTN, tác giả đã lựa chọn được<br /> 8 trò chơi vận động được chia làm 2 nhóm<br /> trong đó bao gồm: 4 trò chơi định hướng phản<br /> xạ, khéo léo, tập trung chú ý và 4 trò chơi<br /> phát triển các tố chất thể lực chung cho sinh<br /> viên trường ĐHKTCN [3],[4].<br /> <br /> Tel: 0985017000; Email: tantdtttn@gmail.com<br /> <br /> 159<br /> <br /> Dương Văn Tân<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Chọn ngẫu nhiên 02 nhóm trong đó 01 nhóm<br /> thực nghiệm và 01 nhóm đối chứng, mỗi<br /> nhóm có 30 sinh viên.<br /> Tiến hành kiểm tra thể lực của sinh viên hai<br /> nhóm đối chứng và thực nghiệm bằng các test<br /> đánh giá thể lực của người Việt Nam trong<br /> chương trình điều tra thể chất nhân dân. Kết<br /> quả kiểm tra thể lực trước thực nghiệm không<br /> có sự khác biệt hay nói cách khác, sự phát<br /> triển các tố chất thể lực chung của hai nhóm<br /> là tương đương nhau (bảng 2).<br /> Sau khi lựa chọn nhóm thực nghiệm một cách<br /> ngẫu nhiên với sinh viên, chúng tôi tiến hành<br /> thực nghiệm với nội dung và kế hoạch như sau:<br /> - Nhóm đối chứng thực hiện theo giáo án dạy<br /> thông thường.<br /> - Nhóm thực nghiệm, đưa thêm TCVĐ vào<br /> giáo án giảng dạy.<br /> <br /> Cụ thể danh sách các trò chơi được mô tả<br /> trong bảng 1:<br /> Sau khi đã xác định được 8 trò chơi phát triển<br /> thể lực chung cho sinh viên K53 trường<br /> ĐHKTCN - ĐHTN. Tác giả tiến hành thực<br /> nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của các<br /> trò chơi đối với sự phát triển các tố chất thể<br /> lực chung của sinh viên.<br /> Bảng 1. Danh sách trò chơi vận động<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trò chơi rèn luyện<br /> định hướng phản<br /> xạ, khéo léo và tập<br /> trung chú ý<br /> Bóng qua hầm<br /> <br /> Mèo đuổi chuột<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bịt mắt bắt dê<br /> <br /> Kéo co<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lăn bóng tiếp sức<br /> <br /> Chạy tiếp sức<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bóng chuyền sáu<br /> <br /> Cướp cờ<br /> <br /> TT<br /> <br /> 183(07): 159 - 163<br /> <br /> Trò chơi<br /> phát triển<br /> tố chất thể lực<br /> <br /> Bảng 2. Thực trạng thể lực trước thực nghiệm của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm<br /> Nam<br /> Nhóm thực<br /> Nhóm đối<br /> TT Các chỉ tiêu và test<br /> nghiệm<br /> chứng (n=21)<br /> (n=20)<br /> <br /> x<br /> <br /> σ<br /> <br /> x<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> t<br /> <br /> P<br /> <br /> Nhóm thực<br /> Nhóm đối<br /> nghiệm<br /> chứng (n=9)<br /> (n=10)<br /> <br /> x<br /> <br /> σ<br /> <br /> σ<br /> <br /> x<br /> <br /> t<br /> <br /> P<br /> <br /> σ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bật xa tại chỗ (cm)<br /> <br /> 192,4<br /> <br /> 15,01 198,3 14,07 0,431<br /> <br /> > 0,05 146,7 14,34 145,74 15,13 0,375<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lực bóp tay thuận<br /> (kg)<br /> <br /> 38,22<br /> <br /> 3,02<br /> <br /> 37,72 2,42<br /> <br /> 0,427<br /> <br /> > 0,05 24,44<br /> <br /> 1,86<br /> <br /> 25,6<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 0,643<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 3<br /> <br /> Dẻo gập thân (cm)<br /> <br /> 8,38<br /> <br /> 0,56<br /> <br /> 8,46<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 0,762<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 9,6<br /> <br /> 0,28<br /> <br /> 9,3<br /> <br /> 0,59<br /> <br /> 0,359<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 0,45<br /> <br /> 0,361<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 7,52<br /> <br /> 0,52<br /> <br /> 7,28<br /> <br /> 0,54<br /> <br /> 0,269<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 0,68<br /> <br /> 0,068<br /> <br /> > 0,05 13,75<br /> <br /> 1,14<br /> <br /> 14,6<br /> <br /> 0,98<br /> <br /> 0,541<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 1,26<br /> <br /> 0,456<br /> <br /> > 0,05 12,71<br /> <br /> 1,22<br /> <br /> 13,24<br /> <br /> 1,42<br /> <br /> 0,965<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 832,4 84,71 0,541<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> <br /> Chạy 30m XPC<br /> 5,87<br /> 0,43 5,67<br /> (giây)<br /> Chạy con thoi<br /> 13,31 0,87 13,5<br /> 410m (giây)<br /> Nằm ngửa gập bụng<br /> 15,12 1,22 15,5<br /> (số lần/30 giây)<br /> Chạy tuỳ sức 5 phút<br /> 954,54 86,45 945,27<br /> (m)<br /> <br /> 86,53 0,985<br /> <br /> > 0,05 799,6 82,01<br /> <br /> KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Đánh giá hiệu quả áp dụng TCVĐ trong phát triển thể lực chung cho sinh viên K53 trường<br /> ĐHKTCN - ĐHTN<br /> Sau thời gian 30 tiết thực nghiệm sư phạm, tác giả đã tiến hành kiểm tra đánh giá về mặt thể lực<br /> của nhóm sinh viên tham gia học tập chương trình thực nghiệm, đồng thời cũng tiến hành kiểm<br /> tra thể lực của nhóm đối chứng đã chọn, là những sinh viên học tập theo chương trình giáo dục<br /> thể chất thông thường. Kết quả như sau (bảng 3).<br /> Qua bảng 3 cho thấy: Kết quả kiểm tra thể lực sau thực nghiệm giữa nhóm đối chứng và nhóm<br /> thực nghiệm có sự khác biệt ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất P >0,05 [5].<br /> <br /> 160<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2