intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tình trạng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân suy tim mạn

Chia sẻ: ViHephaestus2711 ViHephaestus2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

28
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ lệ hiện mắc chung của suy tim đang ngày càng tăng trên toàn thế giới. Suy giảm nhận thức là một vấn đề phổ biến ở những bệnh nhân suy tim. Theo thống kê có khoảng 30% đến 80% bệnh nhân suy tim bị suy giảm nhận thức ở các mức độ khác nhau. Suy giảm nhận thức làm tăng chi phí điều trị, tỷ lệ tử vong ngoại viện, nội viện ở bệnh nhân suy tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tình trạng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân suy tim mạn

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SUY GIẢM NHẬN THỨC<br /> Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN<br /> Lê Cẩm Tú*, Võ Thành Nhân**, Nguyễn Minh Đức**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Tỷ lệ hiện mắc chung của suy tim đang ngày càng tăng trên toàn thế giới. Suy giảm nhận thức là<br /> một vấn đề phổ biến ở những bệnh nhân suy tim. Theo thống kê có khoảng 30% đến 80% bệnh nhân suy tim bị<br /> suy giảm nhận thức ở các mức độ khác nhau. Suy giảm nhận thức làm tăng chi phí điều trị, tỷ lệ tử vong ngoại<br /> viện, nội viện ở bệnh nhân suy tim. Và ngược lại, mức độ nặng của suy tim cũng liên quan đến tăng nguy cơ của<br /> suy giảm nhận thức. Chính vì vậy, việc đánh giá tình trạng nhận thức ở bệnh nhân suy tim là cần thiết.<br /> Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, mức độ và các yếu tố liên quan với tình trạng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân<br /> suy tim mạn.<br /> Đối tượng: Bệnh nhân suy tim nhập viện khoa Nội Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy.<br /> Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả.<br /> Kết quả: 198 bệnh nhân suy tim với tuổi trung bình là 62,17 ± 15,09 tuổi. Điểm số MMSE trung bình là<br /> 22,25 ± 3,87 điểm. Suy giảm nhận thức chiếm tỷ lệ 59,6%, trong đó 74,6% suy giảm nhận thức nhẹ, 18,6% suy<br /> giảm nhận thức trung bình, 6,8% suy giảm nhận thức nặng. Có mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và tuổi<br /> (OR = 1,079, KTC 95%: 1,03 – 1,132); tình trạng hôn nhân: độc thân, góa bụa hay ly hôn (OR = 3,009, KTC<br /> 95%: 1,119 – 8,099); phân suất tống máu thất trái < 40% (OR = 7,571, KTC 95%: 2,703 – 21,208).<br /> Kết luận: Suy giảm nhận thức là vấn đề thường gặp ở bệnh nhân suy tim, đa số suy giảm nhận thức nhẹ.<br /> Cần tầm soát và phát hiện suy giảm nhận thức ở bệnh nhân suy tim đặc biệt những bệnh nhân suy tim cao tuổi.<br /> Từ khóa: suy giảm nhận thức, suy tim<br /> ABSTRACT<br /> ASSESSING COGNITIVE IMPAIRMENT STATUS IN CHRONIC HEART FAILURE PATIENTS<br /> Le Cam Tu, Vo Thanh Nhan, Nguyen Minh Duc<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 1- 2018: 119 - 123<br /> <br /> Background: The prevalence of heart failure is increasing throughout the world. Cognitive impairment is a<br /> common problem in heart failure patients. It is estimated that between 30% and 80% of heart failure patients experience<br /> cognitive impairment at different levels. Cognitive impairment increases the cost of treatment, deaths of outpatient and<br /> inpatients with heart failure. Conversely, the severity of heart failure is also associated with an increased risk of cognitive<br /> impairment. Therefore, assessment of cognitive status in patients with heart failure is necessary.<br /> Objectives: To determine the rate, extent and associated factors with cognitive impairment in patients with<br /> chronic heart failure.<br /> Research method: cross sectional study.<br /> Results: 198 heart failure patients had an average age of 62.17 ± 15.09 years. The mean MMSE score was<br /> 22.25 ± 3.87. Cognitive impairment accounted for 59.6%, of which 74.6% had mild cognitive impairment, 18.6%<br /> medium cognitive impairment, 6.8% severe cognitive impairment. There was a correlation between cognitive<br /> <br /> <br /> * Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang, ** Bộ môn Lão khoa – Đại học Y Dược TP.HCM<br /> Tác giả liên lạc: BS. Lê Cẩm Tú ĐT: 0976888401 Email: lecamtu1986@gmail.com<br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa 119<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> impairment and age (OR = 1.079, 95% CI: 1.03 - 1.132); Marital status: single, widowed or divorced (OR =<br /> 3.009, 95% CI: 1.119 – 8.099); Left ventricular ejection fraction
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2