Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Hóa - Giáo dục thường xuyên

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
145
lượt xem
43
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Hóa - Giáo dục thường xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2010 dành cho các thí sinh tham khảo và kiểm tra kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Hóa - Giáo dục thường xuyên

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 136 182 247 250 372 394 473 591 614 758 862 953 1. C D A B D A D B B B D B 2. A B D C C A D C D D D D 3. C B D D C C A B D C C B 4. A A A D C B A B D B B D 5. A B C A A D B C D C A C 6. A C A A C D D A A C D B 7. A D D A D B D D B C A D 8. C B A B A A C C C A C D 9. B A D B C C B D A D D D 10. D B D A B B D C A A B A 11. C C D C B B C D B D C B 12. A A C B A C A C C B A D 13. B A C C D A C C C D B C 14. D A C A A C A C C A B D 15. D C B C A B B A D C A D 16. B B B A A A B D D A B B 17. A A A B B D D D B B B B 18. B B A D A C A B B D A C 19. B B D C C C A B A B D A 20. A A B C A A C C D A C A 21. C A A C B C A A A A C B 22. C A D A B C D A C C C C 23. D C D D B B C B A D D A 24. B C C B D D D D D B A B 25. D D B B B A C D B C A C 26. C D D D D C B A A B A A 27. A D C D D B A B D A C A 28. B C A D D D B B D D A B 29. C D B C B D B C C C C A 30. B C B D A A C A B D C C 31. D A B B C A B D C C D D 32. B D C B B D A D B C D C 33. C C B D D D C D B B D C 34. D C C A A D B A C A C B 35. D D A A B B C B A D B A 36. B D B D C A B A A A B A 37. C C B C D C A A A B B C Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 136 182 247 250 372 394 473 591 614 758 862 953 38. A B C C D D C B C D D D 39. D D C B C B D C C B A A 40. D B A A C B D A B A B C Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản