Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Đức

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
16
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng đức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Đức

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ĐỨC Mã đề thi Câu số 164 192 263 271 305 397 420 504 619 793 814 928 1. D A B C B A B B B C A B 2. C C D B C C A C B C B D 3. D B D D B B D A D A D B 4. C C A B D D A B A D D D 5. B D D C C C B D A B A B 6. C B C C C C A D C B C B 7. C A B C A D B A D B C A 8. C D B A B A C B A D D D 9. B A C A A D C B B B C D 10. C C D D D C D D B A B A 11. B A B A A A D A B A B C 12. D A A A B A D D A C A C 13. D C C C A B D D A C C C 14. A B A A B C A C A C D B 15. B A D A C D D D C B B B 16. B D D B C D A B C D C A 17. A A D A C D C C D B A C 18. B D B B C B C A B D C B 19. D B C D D A D C A D C D 20. D D A D A C C D A A B B 21. A B A B A C B A C C D A 22. A B B C C D B A B A A D 23. D D C B C B D D C C B B 24. D C B A B D D D D A D B 25. C C A B A D D B C D B A 26. B B B A B A A B A A C A 27. D C B C D A D C A D A C 28. D A A B A A C D C B C C 29. C C C C B C A A D D A D 30. D A C D C C D B C B C A 31. D A B D A C C B D C B C 32. B D C A B B C C D A A A 33. B C A C D D B B D C D D 34. A A C D A A A C A C A D 35. B A D D C B B C D B B C 36. C D D C D D C C B D C D 37. B C A B D B A C B C A D Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 164 192 263 271 305 397 420 504 619 793 814 928 38. B C D A D B B D C A D C 39. B B D B D D A D D B A A 40. A D B B B A C A C D D A 41. A D B D D C D A C D D D 42. A B B C D B B D D A C A 43. C C C D C A A A A D D A 44. A B C A B B C A C C A C 45. C B B A B A B A C A B D 46. B D A A B C B B B D D B 47. C D D C A A C C B B B D 48. A D C B C B D C B D A B 49. A B A D D B A D B B C C 50. A D A D A B B B D A B C Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản