Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn và nâng cao

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
160
lượt xem
51
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn và nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng anh - chương trình chuẩn và nâng cao', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn và nâng cao

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 139 241 298 365 384 423 457 516 671 708 842 925 1. C C C C B C D A A B D D 2. B B C A D D D C D B C D 3. D B A B B C B D D D B C 4. B A B D A B B A B C C B 5. D D D C A D A D A A B C 6. A C D B D A D D D B A C 7. A B B C C D C A A A C A 8. C D B C C D C C B A D B 9. D C A D B C B B D B A C 10. C A C C D B D D C C B C 11. D B D C B C D B A D A A 12. D A C A A C C A D D D B 13. C A C A C A B A A A D B 14. A D B D C C D C C B C D 15. B A D C C A B D D B D B 16. D B B A C B A C D A C A 17. A D A B A C A C B C B A 18. C C D B D B D A A D A B 19. B D A C B A A A C C B C 20. A D C B A B C C B A B A 21. C D A A D A A A B A D D 22. A A B B B D C A A C B A 23. D C C A B D A B A A A D 24. B A A A A B A A D C C D 25. D A D D B A B B A D A B 26. B B C B A D B B B B A B 27. A C B A B D C D B B A A 28. C A B A A B B B B D C B 29. B B C B B B D D C B D D 30. C C C D D A B C A C D C 31. C D D B C B A D C C B D 32. B A C C B C D B A A B C 33. A B D C C A B C C D C B 34. B B B D A A D B C A D C 35. C B D D D B C A C D A B 36. A A A A A D C D C A B A 37. B B C D D D A B D B C A Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 139 241 298 365 384 423 457 516 671 708 842 925 38. A B B D C B A B B B D B 39. C C D C A A B A D A D D 40. A B B A B B A C D C C A 41. C A B D C D C C B D B C 42. B C C D A C C D D A A C 43. C D D B D A C C B D A C 44. D D A C D D D B A C B D 45. D C A C D C D C C A C D 46. D C A D B D B B D C C C 47. B B C B C D C C C B D A 48. D C A B C C C D C C A A 49. C D D C B A B D B D A C 50. A D A A D C A C D D A D Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản