Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục THPT

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
140
lượt xem
69
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn vật lý - giáo dục thpt', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục THPT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông Mã đề thi Câu số 137 146 209 293 354 381 479 586 628 756 840 935 1. C B D D B B A D A B C D 2. A A B D A B A B B A D B 3. C B D A A D A C D D B B 4. C D A A A B C C B C B A 5. D D B D B A D B A C C A 6. C C A D C D B A C B D D 7. B C D B A B D A A A A C 8. B B A D A D A B D A B B 9. D D C C B D C A C A A C 10. D A D C D B D C A B C B 11. A D C B D A A B B B B A 12. C B D A D A C D C D B A 13. A B D C B C C D C B C D 14. A C D C A C A D B D A B 15. A C B D B C B B B C D C 16. C C C B C A B B D A D D 17. D A A D C A D A D C A B 18. A D C D D C C D B B C A 19. D D B C A C D B C C A B 20. D A A C D B D A A C A B 21. B B A A B B A D C C C D 22. B B A A C C C B D D D D 23. B A D B D B D B C A D D 24. C D C A C D B C A C D C 25. A C C C C A D D A C C D 26. D A C C C B B D D D C C 27. B C C A B C D C B D B C 28. A D A D C D C C C B C A 29. C D B A B D A C D B A C 30. D A B D D A C A C B B A 31. B C C C D B C D C D A D 32. D B A B B A B B A D A C 33. D D A C A D B D C C A C 34. C C D A D C B A D C B A 35. B B B C C C B A A A D B 36. C A A D B B A C D A D D 37. B A C A A D D B B D B C Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 137 146 209 293 354 381 479 586 628 756 840 935 38. B C B B B A A A B A D D 39. B B B B D D D B D A B B 40. A A C A C C A C A D A C 41. A B A B A A C C D C A A 42. A C B B D C A C B B C D 43. B D B A A B C C B D C C 44. D D D B D A B D A B B B 45. D A D D C C C D A A D A 46. C C C B B D B A D D C A 47. C B B C C D D A C A B A 48. A A D B A A B A B B D B Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản