intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH20

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH20 với bố cục rõ ràng giúp sinh viên củng cố kiến thức được học. Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH20

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: DA QTDNVVN - TH 20 Bài Yêu cầu Ý Nội dung Điểm 1 Nhóm giải pháp trong ngắn hạn và trung 15 1 hạn 2 Nhóm giải pháp dài hạn 5 Lựa chọn phương án tối ưu theo phương 1 10 pháp giá trị tiền tệ mong đợi 2 Tính giá trị tiền tệ mong đợi của thông 2 10 tin hòan hảo 1 Đầu tư thiết bị mới hay không 15 3 2 Thay đổi quyết định hay không 15 4 Tự chọn do trường biên soạn 30 Cộng 100 Quy đổi về thang điểm 10 Bài 1: (20 điểm) Nhóm giải pháp trong ngắn hạn và trung hạn: (1) Đầu tiên công ty An An phải tìm hiểu nguyên nhân của những vấn đề không đồng nhất về chất lượng trong hàng loạt chuỗi cửa hàng nhượng quyền như: rà soát lại các quy trình trong việc tuyển chọn đại lý, quy trình dành cho các cửa hàng nhượng quyền… (2) Bộ phận pháp chế của công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những cửa hàng nhái, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty (3) Tuyển dụng thêm nhân sự có kinh nghiệm trong giám sát để tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế những vi phạm trong các chuỗi cửa hàng nhượng quyền (4) Thuyết phục các đại lý không từ bỏ công ty; để làm được điều này An An cần phải tiến hành cải tổ và có những cam kết dài hạn đối với các đại lý (5) Thực hiện hệ thống hóa tài nguyên số online, nhằm giúp các chuỗi cửa hàng có thể đặt ra các vấn đề đang gặp phải để cùng An An giải quyết và thông qua đó các cửa hàng khác cũng có thêm nhiều kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết những khó khăn trong kinh doanh.
  2. Nhóm giải pháp dài hạn: (1) Chuẩn bị nhân sự cấp cao cho sự phát triển của An An trong 5 năm tới (2) Xây dựng văn hóa của công ty để tất cả mọi nhân viên đều cảm thấy an tâm và tự hào khi làm việc trong hệ thống chuỗi của hàng nhượng quyền An An Bài 2: (20 điểm) Công ty may mặc Quốc Thái đang lựa chọn một trong ba quyết định sau: Mở rộng nhà máy; giữ nguyên trạng thái cũ và bán nhà máy đi. Lợi nhuận thu được cho trong bảng được mất sau đây ( ĐVT: triệu đồng) Trạng thái tự nhiên Quyết định Bị cạnh tranh Ít bị cạnh tranh ( xác suất 0.7) ( xác suất 0.3) Mở rộng nhà máy 8.000 5.000 Giữ nguyên nhà máy 13.000 -1.500 Bán nhà máy đi 3.200 3.000 Yêu cầu: 1. Lựa chọn phương án tối ưu theo phương pháp giá trị tiền tệ mong đợi (10điểm ) Tính giá trị tiền tệ mong đợi của các phương án: Giá trị tiền tệ mong đợi của phương án mở rộng nhà máy: EMV1 = 0.7x 8.000 + 5.000x0.3 = 7.100 Giá trị tiền tệ mong đợi của phương án giữ nguyên nhà máy: EMV2 = 0.7x13.000 + (-1500x 0.3)= 8.650 Giá trị tiền tệ mong đợi của phương án bán nhà máy: EMV3 = 0.7x3.200 + 3.000x0.3 = 3.140 Vậy công ty nên giữ nguyên nhà máy vì có giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất 8.650 2. Tính giá trị tiền tệ mong đợi của thông tin hòan hảo ( 10 điểm ) *Trong điều kiện chắc chắn: - Nếu thị trường bị cạnh tranh ta lựa chọn phương án giữ nguyên nhà máy vì có giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất là 13.000 - Nếu thị trường ít bị cạnh tranh ta lựa chọn phương án mở rộng nhà máy vì có giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất là 5.000 - Giá trị tiền tệ mong đợi trong điều kiện chắc chắn:
  3. EMVc = 13000x 0.7 + 5.000x0.3 = 10.600 Trong điều kiện rủi ro Giá trị tiền tệ mong đợi trong điều kiện rủi ro tính ở trên là EMVr = 8.650 Giá trị tiền tệ mong đợi của thông tin hoàn hảo là : EVPI = EMVc – EMVr = 10.600 -8.650 = 1950 Bài 3: (30 điểm) 1. Đầu tư thiết bị mới hay không (15 điểm ) Thu nhập mỗi năm của dự án: 220 – 130 =90 triệu Vốn đầu tư của dự án: 800 – 480 = 320 triệu Tính NPV của dự án: 6 1 (1,14) 6 NPV 320 90 60.(1,14) 2,6 >0 0,14 Vậy công ty nên đầu tư thiết bị mới 2. Thay đổi quyết định hay không: (15 điểm ) 6 1 (1,14) 6 NPV 90 (80 60)(1,14) 320 39,1 triệu 0,14 Vậy công ty không thay đổi quyết định Bài 4 (30 điểm ) Tự chọn, do trường biên soạn ……….. ngày ….. tháng….. năm……..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=55

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2