intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH02

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

67
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH02 với bố cục rõ ràng giúp sinh viên củng cố kiến thức được học. Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH02

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: DA QTDNVVN - TH 02 Bài Yêu cầu Ý Nội dung Điểm 1 Áp dụng bài toán Johnson bước 1 2,5 2 Bước 2 2,5 1 3 Bước 3 2,5 1 4 Bước 4 5 5 Bước 5 5 6 Kết luận 2,5 Lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực 1 45 trong các trường hợp sau 2 Hãy chọn lựa và đánh giá phương án 2 5 khả thi nhất 3 Tự chọn do trường biên soạn 30 Cộng 100 Bài 1: ( 20 điểm ) Áp dụng phương pháp Johnson ta giải bài toán như sau: - Bước 1(2,5 điểm): Xét bài toán đã thỏa mãn nguyên tắc Johnson + Thời gian gia công ngắn nhất ở máy tiện = Thời gian gia công dài nhất trên máy khoan (vì đều bằng 7 phút) + Thời gian gia công ngắn nhất ở máy phay > Thời gian gia công dài nhất trên máy khoan ( vì 17>7 phút) Suy ra điều kiện của nguyên tắc Johnson đối với 3 máy đã được thỏa mãn - Bước 2(2,5 điểm): Chuyển bài toán 3 máy thành bài toán 2 máy →Lập ma trận mới bằng cách: Máy I = Máy tiện + Máy khoan Máy II = Máy khoan + Máy tiện Ta có bảng thời gian gia công trên mỗi máy như sau: Công việc Máy I (phút) Máy II (phút) A 14 31 B 11 24
  2. C 25 28 D 13 24 E 25 22 - Bước 3(2,5 điểm): Sắp xếp các công việc theo thứ tự thời gian nhỏ nhất tăng dần Công việc Máy I (phút) Máy II (phút) B 11 24 D 13 24 A 14 31 E 25 22 C 25 28 - Bước 4(5 điểm): Sắp xếp các công việc theo nguyên tắc Johnson B D A C E Máy tiện 7 7 8 18 20 Máy khoan 4 6 6 7 5 Máy phay 20 18 25 21 17 - Bước 5(5 điểm): Vẽ sơ đồ các công việc và xác định tổng thời gian: 7 14 22 40 60 Máy tiện B=7 D= A=8 C=18 E=20 7 Máy khoan B= D= A= C=7 E=5 4 6 6 Máy phay B=20 D=18 A=25 C=21 E=17 0 11 31 49 74 95 112 - Kết luận (2,5 điểm): Đây là phương án tối ưu có tổng thời gian hoàn thành tất cả các công việc trên 3 máy là ngắn nhất 112 phút Bài 2 ( 50 điểm ) 1/ Lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực trong các trường hợp sau: - 45đ a.Chiến lược 1: Tổ chức sản xuất trong giờ bằng mức nhu cầu trung bình 50 sản phẩm/ ngày; Hàng thừa áp dụng chiến lược tồn kho.
  3. Mức sản xuất trong giờ = Nhu cầu trung bình x Số ngày sản xuất của tháng. Nhu cầu trung bình = Tổng nhu cầu mong đợi trong 6 tháng / Số ngày sản xuất trong 6 tháng.(0,25đ) BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC 1- (10đ) Nhu Số Mức sản xuất Tồn kho Tồn kho Tháng cầu ngày trong giờ mỗi tháng cuối tháng (SP) SX A B C D= C x F E = D-B G = E1+E2+… 1 1.000 26 1.300 + 300 300 2 800 24 1.200 + 400 700 3 1.200 21 1.050 - 150 550 4 1.400 21 1.050 - 350 200 5 1.100 23 1.150 + 50 250 6 1.500 25 1.250 - 250 0 TC 7.000 140 2.000 Nhu cầu trung bình (F) = 7.000 / 140 = 50 Sp/ ngày Xác định chi phí ở Chiến lược 1:( 2,5đ) + Chi phí tiền lương trong giờ = (Số SPSX x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 7.000 x 1,6 x 5.000 = 56.000.000 đ + Chi phí tồn kho = Số SP tồn kho cuối tháng x Chi phí tồn kho = 2.000 x 6.000 = 12.000.000 đ TỔNG CHI PHÍ CL 1 = 68.000.000 đ b. Chiến lược 2: Tổ chức sản xuất trong giờ bằng mức nhu cầu tối thiểu (x) 40 Sp/ ngày. Tháng nào thiếu thuê hợp đồng phụ. BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC Ở CHIẾN LƯỢC 2- (10 đ) Số SP còn Nhu Số Mức sản xuất nhu cầu thiếu Tháng cầu ngày Số SP thừa tối thiểu (hợp đồng (SP) SX phụ) A B C D=CxX E=D-B 1 1.000 26 988 12 2 800 24 912 112 3 1.200 21 798 402 4 1.400 21 798 602
  4. 5 1.100 23 874 226 6 1.500 25 950 550 TC 7.000 140 5.320 1.792 Xác định chi phí ở Chiến lược 2:(5đ) Số SPSX ở mức nhu cầu tối thiểu = 38 x 140 = 5.320 Sp Số SP còn thiếu sau SX = 1.792 Sp + Chi phí tiền lương trong giờ : = (Số SPSX ở mức nhu cầu tối thiểu x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 5.320 x 1,6 x 5.000 = 42.560.000 đ + Chi phí hợp đồng phụ: = Số Sp còn thiếu sau SX x Chi phí hợp đồng phụ = 1.792 x 10.000 = 17.920.000 đ TỔNG CHI PHÍ CL 2 = 60.480.000 đ c. Chiến lược 3: Tổ chức trong giờ bằng mức nhu cầu hàng tháng; Tháng nào nhu cầu tăng thì tăng lao động, nhu cầu giảm thì giảm lao động. BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC 3(10 đ) Nhu Số Mức sản xuất Tháng cầu ngày Đào tạo Sa thải trong giờ (SP) SX A B C D=C x F E G 1 1.000 26 1.000 2 800 24 800 200 3 1.200 21 1.200 400 4 1.400 21 1.400 200 5 1.100 23 1.100 300 6 1.500 25 1.500 400 TC 7.000 140 1.000 500 Xác định chi phí ở Chiến lược 3:-(5đ) + Chi phí tiền lương trong giờ = (Số SPSX x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 7.000 x 1,6 x 5.000 = 56.000.000 đ + Chi phí đào tạo = Số Sp thiếu cần đào tạo x Chi phí đào tạo bình quân = 1.000 x 10.000 = 10.000.000 đ + Chi phí sa thải = Số Sp thừa cần sa thải x Chi phí sa thải bình quân = 500 x 15.000 = 7.500.000 đ
  5. TỔNG CHI PHÍ CL 3 = 73.500.000 đ 3/ Chọn lựa và đánh giá phương án khả thi nhất- 5đ Mục tiêu của việc lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực là việc kết hợp việc sử dụng các yều tố sản xuất một cách hợp lý vào quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, chi phí sản xuất thấp nhất và sản lượng hàng tồn kho hợp lý thấp nhất, như vậy trong 3 chiến lược kể trên, Chiến lược 2 ( Tổ chức sản xuất trong giờ bằng mức nhu cầu tối thiểu (x) 40 Sp/ ngày. Tháng nào thiếu thuê hợp đồng phụ) là chiến lược có chi phí thấp nhất (60.480.000đ) nên được đánh giá là chiến lược có phương án khả thi nhất Bài 3 (30 điểm ) Tự chọn, do trường biên soạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=67

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2