Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
408
lượt xem
74
download

Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-chương 1: một số vấn đề chung về HĐGDNGLL ở trường tiểu học. -chương 2: thực hành tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

  1. 1 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ----------- Phạm Phúc Tuy ( Trưởng khoa CBQL & Nghiệp vụ Trường CĐSP Bình Dương ) CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Vị trí, nhiệm vụ của HĐGDNGLL ở trường tiểu học: 1.1 Vị trí: HĐGDNGLL là một trong ba họat động quan trọng, là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu GD-ĐT của nhà trường. Mục tiêu Quá trình - Dạy học trên lớp Hiệu quả đào tạo đào tạo - HĐGDNGLL đào tạo - GD.LĐKT.HN&DN Mỗi quá trình đào tạo đều thực hiện các mục tiêu: - Giáo dục nhận thức ( tri thức, hiểu biết ) - Giáo dục thái độ, tình cảm - Hình thành kỹ năng, kỹ xảo, hành vi, thói quen Các mục tiêu này thường không tách rời,mà hòa quyện, gắn bó với nhau trong một thể thống nhất, khó có thể tách bạch. Tuy nhiên trong mỗi quá trình l ại có có th ế mạnh trong một mục tiêu nhất định ( tác dụng chủ yếu ). Sự phân chia này cũng chỉ mang tính chất tương đối. THẾ MẠNH ( Tác dụng chủ yếu ) QUÁ TRÌNH Giáo dục nhận thức DẠY HỌC TRÊN LỚP - Góp phần cải tạo bản thân học sinh về mặt xã hội thông qua việc hình thành tri thức, hiểu biết(về TN, XH, bản thân ) Gíao dục tình cảm, thái độ + hành vi - Góp phần hình thành cho học sinh ý thức XH, lối sống, nếp sống, biết xử lý tốt các mối quan hệ XH. - Củng cố,mở rộng,phát triển,nâng cao hiệu qủa những tri HĐGDNGLL thức, thái độ, kỹ năng tiếp thu được ở trên lớp, giúp học sinh tin tưởng, tích cực trong việc học tập, lĩnh hội tri thức. - Tạo điều kiện thực hành, rèn luyện thông qua họat động cụ thể có sự hướng dẫn của thầy cô Giáo dục kỹ năng, hành vi - Góp phần hình thành cho học sinh ý thức, kỹ năng lao GDLĐKT.HN&DN động, thái độ với người lao động và các sản phẩm lao
  2. 2 động. - Góp phần rèn luyện, tăng cường thể lực 1.2 Mục tiêu của HĐGDNGLL: + Trí dục: mở rộng, củng cố kiến thức, tạo cơ sở để nhớ lâu và biết vận dụng kiến thức. + Đức dục: GD đạo đức, tác phong,tình cảm, ý thức tổ chức kỷ luật + Thể dục: Rèn luyện, nâng cao thể lực + Mỹ dục: Xây dựng và phát triển năng lực cảm thụ thẩm mỹ, mong muốn đưa cái đẹp vào cuộc sống + Lao động: Xây dựng ý thức, thói quen lao động tốt 1.3 Nhiệm vụ của HĐGDNGLL: + Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức: Bổ sung, củng cố, góp phần hòan thiện tri thức.Ngòai ra những HĐGDNGLL còn giúp các em có thêm những kiến thức mới ( thường là những hiểu biết chung về xã hội, những điều cần cho cuộc sống…) + Nhiệm vụ giáo dục về thái độ: - Hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức, tình cảm đạo đức trong sáng. - Hướng cho HS biết yêu qúi cái tốt, cái đẹp, biết ghét cái xấu, cái lỗi thời. - Mong muốn vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành người công dân tốt + Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng: - Tổ chức cho học sinh góp phần tham gia xây dựng xã hội,truy ền bá t ư t ưởng cách mạng, qua đó tự giáo dục bản thân. - Tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh rèn luyện những kỹ năng giao tiếp có văn hóa,hình thành những thói quen tốt trong học tập, lao động. 2. Đặc điểm, phương châm của HĐGDNGLL: 2.1 Đặc điểm của HĐGDNGLL: + Không gian: Phạm vi họat động rộng ( trong và ngòai nhà trường ) + Nội dung : phong phú, tòan diện + Hình thức : đa dạng ( dạy và học, công tác xã hội,tham quan du lịch, cắm trại, VHVN, TDTT, sinh họat CLB-đội nhóm công tác, và nhiều hình thức vui chơi,chơi mà học …) + Thực hiện: - Năng động, linh họat trong kế họach, tổ chức thực hiện chương trình. - Đòi hỏi thực hiện nhiều kỹ năng thực hành tổng hợp trong tổ chức họat động. - Phức tạp, khó khăn trong kiểm tra, đánh giá. 2.3 Phương châm của HĐGDNGLL: + Phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn trên cơ sở phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. + Phải được tiến hành tập thể ( họat động tập thể trong đó HS tham gia họat động với tư cách là một thành viên của tập thể) + Phải mang tính giáo dục, tự nguyện, tự giác, vì lợi ích tập thể, lợi ích xã hội. + Họat động phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học ( tuổi nhỏ, nhiệm vụ học tập là chủ yếu ), không nên chọn những họat động khó khăn, phức tạp hoặc yêu cầu quá cao.
  3. 3 + Phải bảo đảm các nguyên tắc, phương pháp đánh giá đối với họat động giáo dục. Kết thúc họat động phải rút ra kết luận,đánh giá về quá trình tổ chức họat động, kết quả giáo dục. 3. Nội dung và hình thức HĐGDNGLL: 3.1 Nội dung HĐGDNGLL: Tăng cường GD chính trị. Tư tưởng, đạo đức cho HS mà trọng tâm là : - Giáo dục tinh thần, thái độ học tập đúng đắn ( tạo động cơ, sự hứng thú, thái độ tích cực học tập ) - Giáo dục ý thức giữ gìn kỷ luật, trật tự, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, trật tự giao thông công cộng. - Giáo dục, rèn luyện thái độ hành vi văn minh trong giao tiếp, nếp s ống lành mạnh, giản dị. - Giáo dục thái độ, ý thức tự giác lao động, thực hành tiết kiệm. - Chú trọng rèn luyện, hình thành các tình cảm đạo đức học sinh. 3.2 Các lọai hình HĐGDNGLL: 3.2.1 Sinh họat chính trị - xã hội: + Học tập thời sự, chính sách, chủ trương của Đảng, tình hình chính trị-kinh tế- xã hội ( của địa phương, đất nước và thế giới ) thông qua các hình thức: sưu tầm tư liệu,thi tìm hiểu,tọa đàm, hội thảo… + Tổ chức các lễ hội hằng năm của trường, đòan thể: khai giảng, tổng kết,đại hội chi đòan,đại hội liên đội, đại hội chi đội… + Tham gia những họat động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương: tuyên truyền, cổ động, tham gia các cuộc vận động… + Làm tốt công tác phụ trách Đội, phụ trách sao nhi đồng. + Giúp đỡ thanh thiếu nhi chậm tiến trong trường, trên địa bàn dân cư ( bằng nhiều hình thức, biện pháp linh họat phù hợp ) + Tham gia công tác xóa mù chữ , tổ chức các lớp học tình thương. + ……. 3.2.2 Họat động phục vụ học tập, tìm hiểu khoa học: + Tổ chức học tập theo nhóm, truy bài đầu giờ,phong trào giúp bạn vượt khó học tốt, đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến… + Tổ chức góc học tập, kiểm tra việc học ở nhà + Tổ chức cho HS tham gia họat động ở các nhà thiếu nhi, cung văn hóa thiếu nhi, điểm vui chơi… + Tổ chức các nhóm ngọai khóa bộ môn, CLB khoa học, tìm hiểu khoa học… + Tổ chức thi đố em ( nhằm mục đích ôn tập kiến kiến thức) + ……. 3.2.3 Lao động công ích – xã hội: + Giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp + Chăm sóc bảo vệ cây trồng, vườn cây của nhà trường + Tổ chức các hình thức lao động: kế họach nhỏ, lao động gây qũy Đòan, Đội… + Chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình neo đơn, gia đình chính sách… + Giúp đỡ người già yếu, bệnh tật, trẻ mồ côi…
  4. 4 + Tham gia các họat động cứu trợ, giúp đỡ người trong vùng bị thiên tai… + …… 3.2.4 Họat động văn hóa-nghệ thuật: + Tổ chức cho HS đọc sách báo ( ở nhà, ở trường). + Xây dựng tủ sách, tổ chức thi kể chuyện sách… + Tổ chức thi vẽ và trưng bày tranh ( theo chủ đề ), tổ chức triển lãm tranh ảnh nghệ thuật. + Tổ chức cho HS xem phim , biểu diễn nghệ thuật ( rối, xiếc, ảo thuật…) + Tổ chức sinh họat giao lưu với các văn nghệ sĩ + Tổ chức sinh họat văn nghệ,hội diễn văn nghệ + Tổ chức “ Đội tuyên truyền măng non”, tổ chức “ Chương trình phát thanh măng non “… + ……. 3.2.5 Họat động thể thao, quốc phòng, tham quan du lịch: + Tổ chức tốt việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ + Tổ chức tập luyện các môn thể thao, tổ chức thi đấu TDTT ( theo khối lớp, tòan trường, cụm trường…), tổ chức “hội khỏe Phù Đổng “ + Tổ chức cắm trại, tham quan du lịch …( cần chú ý phù hợp yêu cầu GD,đ ảm bảo sức khỏe, an tòan cho HS ) + ……. 3.3 Một số vấn đề cần quán triệt khi xây dựng nội dung và hình thức HĐGDNGLL: + Phát triển và từng bước đưa HĐGDNGLL có nề nếp.Cần lập kế họach HĐGDNGLL cho cả năm học và từng học kỳ. + Ổn định, định hình một số họat động nhất định có tính chu kỳ ( hàng tháng, qúy, học kỳ…) tùy theo điều kiện cụ thể của nhà trường. + Tận dụng hết thời gian dành cho họat động tập thể ( lấy lớp làm đơn vị cơ bản ), mở rộng hình thức họat động ngòai nhà trường. + Kết hợp chặt chẽ với nội dung và hình thức họat động của Đòan, Đội. + Tùy điều kiện thực tế của nhà trường mà tổ chức tốt các CLB học sinh. + Duy trì liên kết và xây dựng mối quan hệ cộng tác với các LLGD ngòai nhà trường, duy trì hình thức kết nghĩa với các đơn vị, tổ chức khác. CHƯƠNG II: THỰC HÀNH TỔ CHỨC HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Những nguyên tắc tiến hành HĐGDNGLL: * Nguyên tắc tiến hành HĐGDNGLL là những quy định cần được tuân thủ trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL nhằm đảm bảo đạt được những mục tiêu giáo dục đối với những họat động này. * Các nguyên tắc cụ thể: 1.1 Phải có mục đích riêng: Kế họach HĐGDNGLL của nhà trường được xây dựng từ đầu năm học phải thể hiện 2 mục đích song song:
  5. 5 + Phục vụ xã hội, phục vụ cho việc hòan thành nhiệm vụ năm học của nhà trường. + Xây dựng tập thể học sinh - Giúp học sinh tự giáo dục ( đây chính là mục đích chủ yếu của các HĐGDNGLL ) 1.2 Bảo đảm tính kế họach: - Cụ thể hóa mục tiêu chung của HĐGDNGLL thành những mục tiêu cụ thể: + Xác định nội dung, hình thức họat động cụ thể. + Xác định mức độ yêu cầu với từng lọai hình họat động cụ thể.. + Xác định phương pháp, biện pháp, điều kiện thực hiện, các phương án tiến hành cụ thể. + Xác định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức và cá nhân trong trường. + Xác định thời gian, không gian, địa điểm tiến hành các họat động. - Xây dựng kế họach họat động phải dựa trên cơ sở sự thu thập, phân tích thông tin đầy đủ ( nhiều mặt ), chính xác 1.3 Bảo đảm kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, với yêu cầu của đ ịa phương. Cần nắm vững tình hình, những phong trào,những cuộc vận động chính trị-xã hội đang được tiến hành ở địa phương để chủ động xây dựng kế họach, bổ sung kế họach,tổ chức những HĐGDNGLL phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. 1.4 Họat động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh: Khi thiết kế nội dung, hình thức họat động cần chú ý: - Có sức thu hút, hấp dẫn, gây hứng thú cho HS - Thỏa mãn nhu cầu, mong mỏi của HS. - Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lýcủa lứa tuổi HS tiểu học và từng khối lớp. - Kích thích trí tưởng tượng của các em trong quá trình họat động - Hình thức họat động phải phong phú, thường xuyên đổi mới, tránh gây căng thẳng, tránh nghèo nàn, đơn điệu. 1.5 Bảo đảm tính tập thể: Trong quá trình tổ chức các HĐGDNGLL cần quan tâm những vấn đề: - Các HĐGDNGLL phải được tiến hành dưới những hình thức họat động tập thể ( trong đó HS tham gia họat động với tư cách là một thành viên của tập thể, có s ự phối hợp giữa các thành viên trong tập thể để đạt tới mục tiêu của họat động ) - Biện pháp tác động phù hợp với trình độ phát triển của tập thể: + Giai đọan tập hợp sơ khai ( chưa ổn định, hòan tòan phụ thuộc ): c ần đi ều khiển trực tiếp bằng mệnh lệnh nghiệm khắc. + Giai đọan phân hóa ( tự phân hóa nhóm tâm lý,xuất hiện thủ lĩnh nhóm, quan hệ nửa phụ thuộc ): chủ yếu dùng biện pháp huấn luyện giáo dục, dân chủ tập trung. + Giai đọan phát triển hòan thiện ( tích cực, chủ động sáng tạo, có khả năng tự lập hòan tòan ): dùng biện pháp điều khiển gián tiếp, cố vấn tự do. - Quan tâm bồi dưỡng năng lực tự quản: + Năng lực tự quản: khả năng tự tổ chức, quản lý,tự giải quyết những công việc của bản thân, của tập thể. + Biểu hiện năng lực tự quản: * Quan niệm dựa vào mức độ tham gia của các em trong các giai đọan tổ chức họat động :
  6. 6 Đề xuất ý tưởng Thiết kế họat động Tổ chức thi công Rút kinh nghiệm * Quan niệm dựa vào mức độ tham gia của trẻ em phối hợp cùng người lớn trong việc tổ chức họat động ( thang bậc của sự tham gia do tổ chức nhi đồng LHQ đề xuất ) BẬC THANG BIỂU HIỆN SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM GHI CHÚ Trẻ em điều khiển hòan tòan 10 Trẻ em thiết kế và quản lý, người lớn sẵn sàng giúp 9 đỡ Trẻ em khởi xướng & cùng người lớn quyết định 8 Trẻ em khởi xướng công việc và trẻ em cần ở người lớn những lời khuyên, sự bàn luận và hỗ trợ. Người lớn không chỉ huy nhưng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Các trẻ em cân nhắc và quyết định. mức độ Trẻ em khởi xướng & được chỉ dẫn 7 tham gia Ý kiến khởi xướng là của trẻ em và trẻ em là người của quyết định công việc phải được thực hiện như thế trẻ em nào.Người lớn luôn có mặt để chỉ dẫn nhưng không quản lý công việc. Người lớn khởi xướng, quyết định cùng trẻ em 6 Người lớn khởi xướng,trẻ em tham gia vào tất cả các khâu lập kế họach và thực hiện.Không những quan điểm của trẻ em được quan tâm xem xét mà bản thân các em cũng được tham gia vào việc quyết định. Trẻ em được hỏi ý kiến và thông báo 5 Công việc do người lớn thiết kế và quản lý nhưng trẻ em được hỏi ý kiến. Trẻ em hiểu hòan tòan quy trình công việc và ý kiến của các em được lắng nghe nghiêm túc. Trẻ em được giao nhiệm vụ và thông báo 4 Người lớn quyết định về công việc và trẻ em xung phong thực hiện công việc đó.Trẻ em hiểu công việc phải làm và tự quyết định về sự tham gia của mình. Hình thức tượng trưng 3 Trẻ em được nói lên những gì mà chúng suy nghĩ về một vấn đề nhưng có rất ít hoặc không có sự lựa chọn nào về cách tham gia hay diễn đạt các quan điểm của
  7. 7 Trẻ em mình. không Hình thức trang trí 2 tham gia Trẻ em tham gia vào một sự kiện như trang trí do người lớn sắp đặt Người lớn điều khiển 1 Trẻ em làm hoặc nói những gì người lớn gợi ý cho chúng nhưng chúng thực sự chẳng hiểu đó là những cái gì. Trẻ chỉ được hỏi lấy lệ. 1.6 Bảo đảm tính tự giác: - Các HĐGDNGLL cần được thiết kế đa dạng, phong phú, sinh động, thỏa mãn nhu cầu và sự hứng thú của các em. Bên cạnh đó, trong khi tổ chức họat động cần có biện pháp kích thích óc sáng tạo, phát huy tính tự giác họat động của các em. - Người giáo viên luôn giữ vai trò cố vấn, sẵn sàng giúp đỡ HS, tránh các hình thức áp đặt bằng mệnh lệnh hoặc làm thay cho học sinh. 1.7 Bảo đảm tính cân đối: Việc tổ chức các HĐGDNGLL cần được xem xét cân đối với các họat động khác ( nhất là họat động học tập ).Không coi nhẹ cũng như không quan trọng hóa quá mức vai trò của HĐGDNGLL.Coi nhẹ HĐGDNGLL sẽ dẫn đến buông lỏng, còn quan trọng hóa quá mức sẽ dẫn đến bệnh phô trương hình thức, không thiết thực. 2. Biện pháp tổ chức HĐGDNGLL: 2.1 Đối với nhà trường: 2.1.1 Xây dựng kế họach và lịch họat động: - Căn cứ để lập kế họach: + Chương trình các môn học. + Chương trình và các văn bản chỉ đạo của ngành về HĐGDNGLL + Các chủ trương công tác trọng tâm và nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, nhiệm vụ năm học của nhà trường, những cuộc vận động của ngành GD. + Khả năng của đội ngũ GV và các LLGD ngòai nhà trường + Hòan cảnh của HS, của địa phương + Các điều kiện về CSVC, trang thiết bị của nhà trường. - Yêu cầu chung khi lập kế họach: + Nội dung họat động cần được chọn lọc kỹ, xác định yêu cầu giáo dục rõ ràng, xác định các chủ điểm cho từng thời gian cụ thể. + Phải có kế họach cho tòan trường, từng khối lớp, từng thời kỳ tiến tới ổn định, thành nề nếp thường xuyên của nhà trường. - Các yêu cầu cụ thể: + Phân bố họat động đều đặn, cân đối từ đầu năm học tới hè. + Quy định họat động chung của tòan trường,họat động riêng của từng khối lớp trong mối tương quan chung. + Có lịch họat động hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ. + Có ý thức nhạy bén phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương ( đón đầu, chủ động bổ sung kế họach )
  8. 8 + Tận dụng mọi điều kiện, thời gian, sắp xếp, phối hợp các họat động khác trong nhà trường ( của Đòan, Đội ) đạt hiệu quả cao nhất; khéo léo kết hợp các nội dung và hình thức họat động tránh sự chồng chéo, mất thời gian. + Cần chú trọng duy trì các nề nếp: * Hàng ngày: vệ sinh, trật tự, thể dục, phát thanh… * Hàng tuần: chào cờ, SH lớp, sinh họat CLB… * Hàng tháng: SH chủ điểm, công tác xã hội… * Học kỳ: Sơ kết thi đua, cắm trại, thi đấu TDTT, hội diễn văn nghệ… - Hình thức thể hiện kế họach: * Kế họach thành văn :Kế họach được viết, in ấn thành văn bản để có thể truyền đạt đến những đối tượng cần thiết. Thông thường gồm có các đề mục sau đây: KẾ HỌACH HĐGDNGLL NĂM HỌC 2007 - 2008 Chủ đề giáo dục của năm học Yêu cầu giáo dục Về giáo dục nhận thức Về giáo dục tình cảm, thái độ Về giáo dục kỹ năng, hành vi Nội dung và các lọai hình họat động được tiến hành trong năm học Kế họach thời gian Học kỳ 1 ( phân bố họat động cụ thể trong các tháng ) Học kỳ 2 ( phân bố họat động cụ thể trong các tháng ) Biện pháp chỉ đạo, tổ chức Ban chỉ đạo HĐGDNGLL Biện pháp tiến hành hoạt động Các điều kiện đảm bảo cho họat động * Kế họach dạng biểu bảng : Kế họach tóm tắt được trình bày dưới biểu bảng, được trình bày tại văn phòng nhà trường, tiện cho việc nhắc nhở, theo dõi công việc.Thường dùng cho kế họach của 1 học kỳ hoặc 1 tháng. KẾ HỌACH TỔ CHỨC HĐGDNGLL Học kỳ I Năm học: 2007 - 2008 HỌAT ĐỘNG THỜI GIAN THÁNG PHÂN CÔNG GHI CHÚ THỰC HIỆN PHỤ TRÁCH - Tháng 9 - - - Tháng 10 - -
  9. 9 - Tháng 11 - - - Tháng 12 - - 2.1.2 Xây dựng các lực lượng ở trong và ngòai nhà trường: - Thành lập ban chỉ đạo HĐGDNGLL cấp trường gồm: + Trưởng ban : Hiệu trưởng ( hoặc phó HT ) + Đại diện Đòan, Đội ( Tổng phụ trách Đội thường là phó TB thường trực ) + Một số GV chủ nhiệm, GV bộ môn có kinh nghiệm - Các lực lượng bên trong nhà trường: + GVCN lớp,BCH chi đội ( trực tiếp thực hiện ) + BCH Đòan, đòan viên TNCS.HCM + Các giáo viên bộ môn - Các lực lượng bên ngòai nhà trường: + Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương + Các đòan thể quần chúng ở địa phương + Các ban ngành ở địa phương: VHTT,TB-XH, cơ quan, xí nghiệp… + Hội cha mẹ học sinh 2.2 Đối với cấp lớp ( chủ yếu do GVCN thực hiện ) : Quy trình tiến hành tổ chức họat động bao gồm các bước: 2.2.1 Bước 1: Đặt tên chủ đề họat động và xác định các yêu cầu giáo dục cần đạt được.Việc chọn tên gọi ( chủ đề ) cho họat động càng rõ ràng về mục tiêu, càng cụ thể về nội dung và hình thức thì càng có tác dụng định hướng về mặt tâm lý và kích thích được tính tích cực, tính sẵn sàng của học sinh. 2.2.2 Bước 2: Chuẩn bị - Lập kế họach. Bản kế họach tổ chức họat động cần có các đề mục chính : KẾ HỌACH TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG……… Yêu cầu giáo dục Về giáo dục nhận thức Về giáo dục tình cảm, thái độ Về giáo dục kỹ năng, hành vi Nội dung và hình thức họat động Nội dung họat động Hình thức họat động Công tác chuẩn bị Về tổ chức Về phương tiện,CSVC Diễn biến họat động Phần khởi động
  10. 10 Các họat động chính Kết thúc họat động Rút kinh nghiệm Chú ý : Trong khi lập kế họach họach tổ chức họat động,cần dự kiến các tình huống có thể xảy ra và biện pháp giải quyết những tình huống đó. - Về tư tưởng: Họp cán bộ lớp, học sinh để + Phổ biến chủ trương công tác, mục đích , yêu cầu + Xác định đặc điểm, tính chất công việc, đối tượng + Xác định những thuận lợi, khó khăn + Xác định phương pháp tiến hành - Về tổ chức: + Phân chia đội, nhóm theo yêu cầu công việc,phân công thực hiện ( chỉ rõ quan hệ chỉ huy, chấp hành, phối hợp ) + Bồi dưỡng đội ngũ cốt cán + Phân công chuẩn bị cụ thể cho họat động: nội dung cần chuẩn bị, lực lượng tham gia chuẩn bị - Tiến hành các công việc chuẩn bị cụ thể về nội dung, trang trí, CSVC, tài chính, phương tiện, môi trường họat động… - Kiểm tra hòan tất giai đọan chuẩn bị 2.2.3 Bước 3:Tiến hành họat động: - Thực hiện các nội dung họat động theo kế họach đã định. - Xử lý các tình huống bất ngờ, hướng dẫn HS xử lý các tình huống mà các em gặp khó khăn hay lúng túng. - Trong một số họat động cần thiết giúp đỡ học sinh trong việc nhận thức, đánh giá những hiện tượng xã hội ( phân biệt tốt, xấu, nguyên nhân ) ; Gợi ý, định hướng cho HS lưu ý những hiện tượng, những công việc, những con người cụ thể ( VD: tham quan ) - Theo dõi diễn biến của học sinh trong lúc họat động ( cả mặt tích cực, tiêu cực ) để kịp thời động viên,nhắc nhở,giúp đỡ các em. 2.2.4 Bước 4: Sau khi kết thúc họat động: - Giúp HS rút ra những bài học kinh nghiệm về cách nhận thức sự việc, phương pháp tiến hành để đạt hiệu quả trong họat động cụ thể nào đó. - Uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đánh giá những sai lầm, khẳng định những kinh nghiệm tốt. - Tuyên dương, khen thưởng. Chú ý: Cách rút kinh nghiệm cần nhẹ nhàng, thỏai mái, nên động viên và khích lệ các em là chủ yếu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản