intTypePromotion=1

Đề cương câu hỏi môn Kỹ thuật an toàn và môi trường

Chia sẻ: Bin Bin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
269
lượt xem
37
download

Đề cương câu hỏi môn Kỹ thuật an toàn và môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương câu hỏi môn Kỹ thuật an toàn và môi trường bao gồm câu hỏi lý thuyết và câu hỏi phần bài tập được biên soạn giúp cho sinh viên chuyên ngành cơ khí có thêm tài liệu tham khảo phục vụ tốt cho việc học của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương câu hỏi môn Kỹ thuật an toàn và môi trường

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI SME.EDU - Mẫu 6.a rev1 VIỆN CƠ KHÍ Học kỳ: II BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Năm học: 2011-2012 ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI MÔN: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG Mã HP: ME3140 A.PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1: Phân tích vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo hộ trong quá trình lao động sản xuất? Câu 2: Nêu mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động? Câu 3: Phân tích điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh trong sản xuất? Câu 4: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp? Câu 5: Phân tích các nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động? Câu 6: Ecgonomics là gì? nội dung Ecgonomics nghiên cứu?
  2. Câu 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động, của người lao động trong công tác bảo hộ lao động? Câu 8: Phân tích vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo hộ lao động? Câu 9: Nêu tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay? Câu 10: Phân tích các yếu tố tác hại nghề nghiệp và biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp trong sản xuất? Câu 11: Vi khí hậu trong sản xuất, các yếu tố vi khí hậu trong sản xuất? Câu 12: Phân tích quá trình điều hòa than nhiệt ở người? Câu 13: Phân tích sự ảnh hưởng của vi khí hậu đến cơ thể con người và biện pháp phòng chống tác hại của vi khí hậu xấu? Câu 14: Tiếng ồn là gì, phân loại tiếng ồn, cách tổng hợp mức ồn từ các nguồn ồn? Câu 15: Phân tích ảnh hưởng của tiếng ồn đến người lao động, các biện pháp phòng chống tiếng ồn? Câu 16: Rung động là gì, các loại rung động, ảnh hưởng của rung động đến người lao động? Câu 17: Trình bày các biện pháp giảm rung động trong sản xuất? Câu 18: Phân loại chất độc, ảnh hưởng của chất độc đến cơ thể người lao động?
  3. Câu 19: Phân tích quá trình xâm nhập, chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể người? Câu 20: Yếu tố quyết định đến tác dụng của chất độc, ảnh hưởng của tia phóng xạ và chất phóng xạ đến cơ thể người lao động? Câu 21: Phân tích các biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp? Câu 22: Các biện pháp phòng chống tác động khi làm việc với tia phóng xạ và nguồn chất phóng xạ? Câu 22: Phân loại bụi, tính chất hóa lý của bụi? Câu 23: Tác hại của bụi đối với sức khỏe người lao động? Câu 24: Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất? Câu 25: Độ rọi, độ chói, tiêu chuẩn chiếu sang tự nhiên? Câu 26: Trình bày nhiệm vụ của thiết kế chiếu sáng tự nhiên? Câu 27: Phân tích tính toán chiếu sang tự nhiên? Câu 28: Nhiệm vụ cơ bản của thiết kế chiếu sáng nhân tạo? Câu 29: Tính toán thiết kế chiếu sang nhân tạo bằng phương pháp công suất đơn vị? ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng?
  4. Câu 30: Tính toán thiết kế chiếu sang nhân tạo bằng phương pháp điểm ? ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng? Câu 31: Tính toán thiết kế chiếu sang nhân tạo bằng phương pháp hệ số sử dụng? ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng? Câu 32: Nhiệm vụ, các biện pháp thông gió công nghiệp? Câu 33: Cách xác định lưu lượng không khí trong hệ thống thông gió chung khử nhiệt? Câu 34: Cách xác định lưu lượng không khí trong hệ thống thông gió chung khử khí độc và bụi? Câu 35: Tính toán thông gió tự nhiên dưới tác động của nhiệt thừa? Câu 36: Nhiệm vụ và phân loại hệ thống thông gió cơ khí? Câu 37: Tính toán thông gió cơ khí? Câu 38: Các biện pháp phòng chống cháy nổ trong các hệ thống thông gió? Câu 39: Phân tích những yêu cầu cơ bản khi thiết kế nhà máy để đảm bảo về kỹ thuật an toàn? Câu 40: Phân tích vùng nguy hiểm, các nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng máy và trang thiết bị? Câu 41: Các biện pháp an toàn chủ yếu khi sử dụng máy và các trang thiết bị công nghệ?
  5. Câu 42: Kỹ thuật an toàn làm việc trên máy tiện, phay? Câu 43: Kỹ thuật an toàn làm việc trên máy mài? Câu 44: Kỹ thuật an toàn làm việc với các thiết bị nâng hạ? Câu 45: Kỹ thuật an toàn làm việc với các thiết bị chịu áp lực? Câu 46: Kỹ thuật an toàn với các thiết bị gia công bằng áp lực? Câu 47: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong phân xưởng đúc? Câu 48: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong phân xưởng hàn? Câu 49: Kỹ thuật an toàn vởi các thiết bị gia công cầm tay? Câu 50: Phân tích tác động của dòng điện với cơ thể người lao động? Câu 51: Phân tích các dạng tai nạn do điện gây ra? Câu 52: Các biện pháp sử dụng an toàn điện? Câu 53: Các biện pháp cấp cứu người khi bị tai nạn điện? Câu 54: Trình bày phương châm, tính chất, nhiệm vụ của công tác phòng cháy chữa cháy? Câu 55: Phân tích các điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Câu 56: Trình bày đặc điểm của quá các quá trình cháy của các vật liệu khác nhau?
  6. Câu 57: Phân tích các nguyên nhân gây cháy? Câu 58: Phân tích các biện pháp phòng chống cháy, nổ? Câu 59: Phân tích quá trình phát triển đám cháy và nguyên lý chữa cháy? Câu 60: Trình bày các chất chữa cháy, phạm vi ứng dụng của chúng? Câu 61: Trình bày tổ chức phòng cháy, chữa cháy tại chỗ? Câu 62: Phân loại các phương tiện chữa cháy? Câu 63: Trình bày cách chữa các đám cháy chất rắn? Câu 64: Trình bày cách chữa các đám cháy chất độc, chất nổ? Câu 65: Trình bày cách chữa cháy các đám cháy là chất lỏng? Câu 66: Trình bày cách chữa cháy là các thiết bị điện? Câu 68: Phân tích phương pháp khử và giảm chất thải nhờ hoàn thiện qui trình công nghệ? Câu 69: Làm sạch buị trong không khí thải? B. PHẦN BÀI TẬP Dạng 1: Tính toán hệ thống chống ồn
  7. Dạng 2: Tính toán hệ thống thông gió tự nhiên Dạng 3: Tính toán hệ thống thông gió cơ khí Dạng 4: Tính toán hệ thống chiếu sáng tự nhiên Dạng 5: Tính toán hệ thống chiếu sáng nhân tạo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản