intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Linh kiện bán dẫn - ĐH Hồng Đức

Chia sẻ: Tieppham Tieppham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

100
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Tài liệu Đề cương chi tiết học phần: Linh kiện bán dẫn của ĐH Hồng Đức có nội dung giới thiệu đến bạn học những thông tin chi tiết về học phần Linh kiện bán dẫn với các vấn đề được trình bày như sau: Thông tin về giảng viên, thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, tóm tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần, cùng với một số tài liệu tham khảo. Chúc các bạn hoàn thành học phần hiệu quả.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Linh kiện bán dẫn - ĐH Hồng Đức

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHTN ---------------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Linh kiện bán dẫn SỐ TÍN CHỈ: 2 MÃ HỌC PHẦN: 215031 DÙNG CHO NGÀNH VẬT Lí –THÍ NGHIỆM BẬC CAO ĐẲNG THANH HÓA, THÁNG 8- 2010 1
 2. TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Khoa Khoa Học Tự Nhiên LINH KIỆN BÁN DẪN Tổ Bộ môn: Vật lý ------------------------------- I- THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thoại Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ. Thời gian làm việc: Mùa đông: sáng từ 7h, chiều từ 13 h Mùa hè: sáng từ 6 h 30, chiều từ 13h30 Địa điểm làm việc: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa Học Tự Nhiờn Điện thoại: 0912275903 2. Họ và tên: Trịnh Xuân Long Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, Thạc sĩ. Thời gian làm việc: Mùa đông sáng từ 7h -11h, chiều từ 13 h- 14h30 Mùa hè sáng từ 6 h 30- 10h30, chiều từ 13h30-15h Địa điểm làm việc: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa Học Tự Nhiờn Điện thoại: 0912275903 3. Họ và tên: Mai Ngọc Anh Chức danh, học vị: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Thạc sĩ. Thời gian làm việc: Mùa đông sáng từ 7h, chiều từ 13 h Mùa hè sáng từ 6 h 30, chiều từ 13h30 Địa điểm làm việc: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa Học Tự Nhiờn Điện thoại: 0915394291 II- THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN: Tên ngành/ khoá đào tạo: Cao đẳng sư phạm Vật lý – thí nghiệm Tên học phần: Linh kiện bán dẫn. Số tín chỉ: 2 Mã học phần: 215031 Học kỳ: II. 2
 3. Học phần: Bắt buộc Các học phần tiên quyết: Vật lý Đại cương Yêu cầu đối với học phần: Sinh viên phải có các kiến thức toán học về vi phân, tích phân. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết: 18 - Làm bài tập và thảo luận theo nhóm: 12 - Thực hành, thực tập: 12 - Tự học : 90 Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa Học Tự Nhiờn. Tầng 3 Nhà A2, cơ sở I, Trường Đại Học Hồng Đức. III- MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: * Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, hiểu biết cần thiết và kỹ năng tối thiểu cho người giáo viên vật lý trong thời đại hiện nay về lĩnh vực vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học. Sau khi học xong học phần, sinh viên có được những kiến thức nhất định về các linh trong thiết bị điện tử, về các mạch điện cơ bản trong kỹ thuật; có được những thông tin mới nhất trong lĩnh vực vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học. Nắm được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, cách kiểm tra các linh kiện điện tử cơ bản và một số ứng dụng của chúng trong thực tế. Phân tích được nguyên tắc hoạt động của các mạch khuếch đại cơ bản, các mạch đa hài, mạch tạo xung. * Về kỹ năng: Sinh viên biết cách đo đạc kiểm tra các linh kiện điện tử cơ bản bằng đồng hồ đa năng, tính toán được các mạch điện tử cơ bản và thông dụng trong thực tế. * Về thái độ: Có ý thức học tập và nghiên cứu của người giáo viên trong thời đại mới, thường xuyên trau dồi kiện thức và cập nhật thông tin mới. Có tác phong nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong kỹ thuật và đời sống. 3
 4. IV- TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN: Học phần gồm các kiến thức cơ bản về chất bán dẫn, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện bán dẫn cơ bản: Điốt bán dẫn Transistor lưỡng cực, , transistor hiệu ứng trường; Các mạch ứng dụng cơ bản nhất của điốt; nguyên lý các mạch điện tử cơ bản dùng transistor lưỡng cực và transistor trường: giới thiệu IC (Incegrater circurit). Các mạch khuếch đại điện áp và dòng điện, Các mạch dao động tạo sóng sin dùng transistor. Các mạch tạo và biến đổi dạng xung dùng transistor và vi mạch khuếch đại thuật toán: Mạch không đồng bộ hai trạng thái không ổn định: Các trigơ; Mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định: Các mạch đa hài đợi; Các mạch không đồng bộ hai trạng thái không ổn định: Mạch đa hài tự dao động. - Nắm vững cấu tạo các linh kiện điện tử, các loại mạch vô tuyến điện và hoạt động của chúng, nguyên lý hoạt động của các máy biến đổi dao động điện từ và ứng dụng của chúng. có ký năng sử dụng các thiết bị đo vô tuyến đơn giản . - sinh viên cần phải biết được một số phép đo lường trong vô tuyến điện, nâng cao kỹ năng thực nghiệm, hiểu biết về các dụng cụ đo, các thiết bị của vô tuyến điện và điện tử . V. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Chương I. NHỮNG ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN. I. Tính chất điện của một phần tử 1. Điện trở a. Phân loại điện trở và cách đọc điện trở b. Cách đọc trị số điện trở vạch màu c. Đo điện trở bằng đồng hồ đa năng. 2. Tụ điện. a. Cấu tạo của tụ điện. b. Phân loại tụ điện và cách đọc tụ điện 3. Cuộn cảm 1. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện một chiều và tín hiệu xoay chiều 2. Qui định màu và cách đọc giá trị của cuộn cảm. II. Tính chất quan trọng của phần tử tuyến tính Chương II Vật liệu bán dẫn và ứng dụng I. Các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn. 1. Chất bán dẫn điện a. Chất bán dẫn nguyên chất và tạp chất. 4
 5. b. Hiện tượng dẫn điện trong bán dẫn tạp chất - Chất bán dẫn P và N. 2. Mặt ghép p –n và tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn. a. Mặt ghép p-n khi chưa có điện áp ngoài b. Mặt ghép p-n khi có điện áp ngoài c. điốt bán dẫn và đặc tính Vôn – ampe của nó. 3. Một số ứng dụng cơ bản của điốt. 4. Một số loại diode trong thực tế. a) Điốt ổn áp. b) Điốt tuner. c) Điốt quang (photo điốt) d) Điốt phát quang: Led e) Điốt biến dung. II. Transistor. (lưỡng cực) 1.Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của tranzito. a. Mạch chung emitơ(EC) b. Mạch chung bazơ(BC) c. Mạch chung colectơ(CC) 2. Phân cực và ổn định nhiệt điểm công tác của Transistor. a. Nguyên tắc chung phân cực tranzito b. Đường tải tĩnh và điểm công tác tĩnh 3. Các cách phân cực thông dụng a. Phân cực tranzito bằng dòng cố định b. Phân cực tranzito bằng điện áp phản hồi (phân cực colectơ – bazơ) c. Phân cực tranzito bằng dòng emitơ III. TRANZITO TRƯỜNG (FET - Field Effect Transistor). 1. Đại cương về Trazito hiệu ứng trường. 2. Trazito hiệu ứng trường có cực cửa tiếp giáp (JFET- junction field effect tranzito). a. Cấu tạo và ký hiệu b. Nguyên lý làm việc. c. Đặc tuyến ra và đặc tuyến truyền đạt của JFET 3. Tranzito hiệu ứng trường có cửa cách li (MOSFET-Metal oxide seniconductor field effect tranzito). a. Cấu tạo và ký hiệu 5
 6. b. Nguyên lý làm việc c. Đặc tuyến ra và đặc tuyến truyền đạt của MOSFET 4. Giới thiệu IC (Incegrater Circurit) Chương III: KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR. I. Những vấn đề chung của khuếch đại. 1. Nguyên lý chung xây dựng một tầng khuếch đại. 2. Các chỉ tiêu của một tầng khuếch đại. 3. Các chế độ làm việc của một tầng khuếch đại. 4. Vấn đề hồi tiếp trong các tầng khuếch đại. II. Ba mạch khuếch đại dùng transistor lưỡng cực. 1. Tầng khuếch đại mắc Emitơ (Emister) chung (EC). 2. Tầng khuếch đại mắc Colectơ (Colecter) chung (CC). 3. Tầng khuếch đại mắc Bazơ (Base) chung (BC). III. Tầng khuếch đại đảo pha. IV. Ghép giữa các tầng khuếch đại. 1. Ghép tầng bằng điện dung. 2. Ghép tầng bằng biến áp. V. Khuếch đại công suất. 1. Khuếch đại công suất làm việc ở chế độ A. 2. Khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ B hoặc AB. 3. Khuếch đại công suất đẩy kéo không dùng biến áp. VI Các mạch dao động tạo sóng sin. 1. Mạch dao động tạo sóng sin LC ghép biến áp. 2. Mạch dao động ba điểm điện cảm. 3. Mạch dao động ba điểm điện dung. Chương IV: CÁC MẠCH TẠO VÀ BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG. 1. Tín hiệu xung và tham số. 2. Chế độ khóa của transistor. 3. Mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định. a. Trigơ đối xứng dùng transistor. b. Trigơ không đối xứng (Smít) dùng transistor. c. Trigơ Smit dùng IC tuyến tính. 4. Mạch không đồng bộ hai trạng thái không ổn định. 6
 7. a. Đa hài dùng transistor. b. Đa hài dùng IC tuyến tính. 5. Mạch tạo xung tam giác 6. HỌC LIỆU: 6.1. Tài liệu bắt buộc. [1]. Đỗ Xuân Thụ (chủ biên): Kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục Hà nội - 1998. [2]. Phạm Minh Hà: Kỹ thuât mạch điện tử. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 2004 [3] Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Vũ Nguyên: Bài tập kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục - 2003. 6.2. Tài liệu tham khảo. [4]. Nguyễn Vũ Nguyên: Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học và kỹ thuật - 1997. [5]. Nguyễn Văn Ninh: Thực hành vô tuyến điện – Điện tử, NXB ĐHSP Hà nội 1-1993 [6]. Vừ Thạch Sơn: Linh kiện bán dẫn và vi điện tử, NXB Khoa học và kỹ thuật - 2001. 7
 8. 7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN Nội dung Tự Tổng Lý Bài Thảo Thực Tư vấn KT- học, thuyết tập luận hành của GV ĐG tự NC Chương 1. Những đại 2 1 2 18 30’ 23 lượng cơ bản Chương 2. Vật liệu bán dẫn và 7 1 4 5 15 30’ 32 ứng dụng Chương 3. KĐ. dùng transistor 7 2 3 4 30 1 46 lưỡng cực Chương 4. Mạch tạo và 2 1 1 27 1 31 biến đổi dạng xung Tổng (tiết) 18 5 7 12 90 132 8
 9. 7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung. Tuần 1 Hình Thời Yêu cầu SV thức lượng, Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH địa điểm Chương I: Những đại - Phân tích được tác dụng lượng cơ bản: của các phần tử trong một Tính chất điện của một mạch điện. Nêu bật được phần tử: mối quan hệ giữa dòng điện 1. Điện trở: Đọc tài liệu và điện áp trên một phần Lý - Phân loại và cách đọc [1] tr 5- 10. 2 tử. thuyết -Cách đọc trị số vạch màu Đọc tài liệu 1. Tụ điện: [5] tr 5-12. - Cấu tạo tụ điện - Phân loại và cách đọc 3. Cuộn cảm: - Cách đọc trị số - Đọc và phân loại điện - Sinh viên có kỹ năng - Chọn và trở, tụ điện, cuộn cảm kiểm tra, đo đạc các linh thử các linh Bài tập bằng vạch màu qui ước. kiện bằng đồng hồ vạn kiện tài liệu thực 1 - Kiểm tra trị số của điện năng. [5] tr 5-12. hành trở bằng đồng hồ vạn năng Nghiên cứu tính chất quan Nắm vững các tính chất Đọc tài liệu Tự học trọng của phần tử tuyến của linh kiện và tác dụng [1] tr 6- 7 tính của nó trong các mạch điện Lý thuyết và Kiểm tra khả năng vận KT- - xác định và phân loai, làm bài tập tài 30’ dụng giữa lý thuyết và thực ĐG tác dụng của các linh kiện liệu [1] tr 5- tế 10. Mở rộng kiến thức cho SV, Các vấn đề sinh viên Các câu hỏi Tư vấn giải đáp các thắc mắc của chưa hiểu rõ về R,L,C. cần giải đáp. SV 9
 10. Tuần 2: Vật liệu bán dẫn và ứng dụng. Hình Thời Nội dung chính . Mục tiêu cụ thể Yêu cầu SV thức lượng, chuẩn bị TCDH địa điểm Chương II. Vật liệu bán - Nắm vững các kiến thức dẫn và ứng dụng về chất bán dẫn sạch, bán 1. Các kiến thức cơ bản về dẫn tạp chất loại P và N. Đọc tài liệu vật liệu bán dẫn: Chất bán - Nắm được đặc tính của [1] trang Lý dẫn nguyên chất và chất chuyển tiếp PN khi có và 18→34. 2 thuyết bán dẫn tạp chất. không có điện áp ngoài đặt Có thể đọc 1.2. Điốt (diode) bán dẫn: vào. tài liệu [5] tr Chuyển tiếp PN khi - Có kỹ năng ước tính điện 5→16, không có và khi có điện trở thuận và ngược của tiếp áp đặt vào. giáp PN theo điện áp 1. Hiện tượng dẫn điện Đọc tài liệu - Nắm được bản chất dẫn trong chất bán dẫn sạch [3] trang điện của bán dẫn sạch và và tạp chất: Chất bán dẫn 4→6. Thảo bán dẫn tạp chất P và N. 1 loại P và N. Đọc tài liệu luận - Nắm được đặc tính dẫn 2. Mặt ghép PN và diode [3] trang điện của diode phân cực bán dẫn. Đặc tính Vol- 15→21. thuận và ngược. Ampe của diode. 1. Đặc tuyến V-A của - Nắm vững bản chất dòng Đọc tài liệu diode: điện thuận và ngược qua [1] trang Vẽ các đặc tuyến V-A lý diode. 18→34. tưởng. Điện trở 1 chiều - Biết tính toán điện trở 1 Làm bài tập Thư viện, Tự học và điện trở vi phân xoay chiều và điện trở vi phân trong tài liệu ở nhà. chiều của diode. xoay chiều của diode. [3] tr 15-21 2. Hiệu ứng điện dung - Có kỹ năng vẽ đặc tuyến của diode. V-A của diode. 3. Các tham số của diode. Mở rộng các kiến thức về Tư vấn về các vấn đề SV chất bán dẫn, giải đáp Các câu hỏi Tư vấn chưa nắm rõ về chất bán những vấn đề SV còn thắc cần giải đáp. dẫn và mặt ghép PN. mắc của phần này. 10
 11. Tuần 3: Ứng dụng của diode, cấu tạo của transistor lưỡng cực. Hình Thời Yêu cầu SV thức lượng, Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH địa điểm 3. Transistor lưỡng cực. - Cấu tạo và nguyên lý - Nắm vững cấu tạo và làm việc. nguyên lý làm việc của Đọc tài liệu Lý - Các đặc tuyến đầu vào transistor lưỡng cực. Các [1] tr 34- 42. 2 thuyết và ra của transistor mắc đặc tuyến đầu vào và đầu ra Đọc tài liệu . EC. của transistor. - Điều kiện và đặc điểm đóng mở của transistor - SV nắm được 3 mạch Đọc tài liệu mắc cơ bản thường gặp của [1] tr 39-43. Thảo Các mạch mắc cơ bản của tranzito 1 luận tranzito - Biết phân tích ứng dụng trong mạch trong từng trường hợp. - Diode ổn áp và ứng Nắm vững cấu tạo và ứng Đọc tài liệu dụng của nó. dụng của diode ổn áp. [1] tr 25- 33 - Các loại diode khác Tự học Hiểu kỹ các loại diode khác Tài liệu [3] - Các thông số của diode Có kỹ năng về các ứng trang 17-21. - Các tham số của transistor dụng của chúng. Phân tích thành thạo các Vẽ sơ đồ và KT- - Ứng dụng của diode mạch chỉnh lưu dùng điốt 30’ phân tích ĐG trong các mạch chỉnh lưu. Ứng dụng của điôt zener mạch điện trong các mạch ổn áp Mở rộng kiến thức cho SV, Các vấn đề sinh viên Các câu hỏi Tư vấn giải đáp các thắc mắc của chưa hiểu rõ về diode. cần giải đáp. SV về diode. 11
 12. Tuần 4: Phân cực và ổn định nhiệt Transistor. Hình Thời Yêu cầu SV thức gian, địa Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH điểm - Phân cực cho transistor, - Nắm được các tham số ảnh hưởng của nhiệt độ, của transistor và ảnh hưởng các biện pháp phân cực ổn của chúng theo nhiệt độ. định nhiệt: Phân cực bằng - Có kỹ năng phân cực ổn -Đọc tài liệu dòng điện cố định, phân định nhiệt cho transistor: [1] tr 43- 51 Lý 2 cực bằng dòng điện emitơ, Phân cực bằng điện trở RB, - Đọc tài liệu thuyết phân cực bằng phản hồi phân cực bằng điện trở gây [2] tr 48-51 âm điện áp. hồi tiếp âm RE, phân cực - Đường tải tĩnh và điểm bằng phản hồi âm điện áp. công tác tĩnh của - Nắm vững đường tải tĩnh transistor. và điểm công tác tĩnh - Làm bài tập chương 1 Xác định transistor đang ở về điều kiện và đặc điểm trạng thái làm việc nào. đóng mở của transistor. - Có kỹ năng xác địnhchế - Làm bài tập Bài tập 1 - Tính toán chế độ tĩnh và đọ làm việc của transistor. tài liệu [3] tr điểm công tác tĩnh, vẽ - Có kỹ năng thiết kế mạch 22-26. đường tải tĩnh của một xác định chế độ làm việc mạch khuếch đại. tĩnh và vẽ đường tải tĩnh. - Nắm vững sự ảnh hưởng - Ảnh hưởng của nhiệt độ của nhiệt độ đến điểm công đến điểm công tác tĩnh. - Đọc tài tác tĩnh. - Phân cực cho Transistor liệu [1] tr Tự học - Có kỹ năng về phân cực bằng cầu chia điện thế, ổn 46-47. ổn định nhiệt dùng cầu chia định nhiệt dùng điện trở điện thế và bù nhiệt băng nhiệt. điện trở nhiệt. Các vấn đề thắc mắc về Mở rộng kiến thức cho Các câu hỏi Tư vấn các chế độ làm việc của SV, giúp SV nắm vững thắc mắc, transistor. kiến thức về việc phân cực 12
 13. Tuần 5: Transistor trường FET . Hình Thời Yêu cầu SV thức gian, địa Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH điểm - Nắm được cấu tạo và Transistor trường FET. nguyên lý làm việc của các - Đại cương về Trazito loại transistor trường. hiệu ứng trường - Có kỹ năng về đặc tuyến Đọc tài liệu - Transistor trường JFET. cực máng và đặc tính truyền [1] tr 55-61, Lý - Transistor trường 1 đạt của các loại FET: JFET tài liệu [5] tr thuyết IGFET (MOSFET). và MOSFET 82-83 trước + Cấu trúc, nguyên lý - Nắm vững điện áp cấp cho khi đến lớp. làm việc và các đặc tính cực G của các loại FET: cực máng và đặc tính JFET và MOSFET để nó truyền đạt. dẫn điện. - Nắm vững các cách phân - Phân cực cho các loại cực cho JFET kênh N đặt Đọc tài liệu transistor trường. sẵn và N cảm ứng, kênh P Thảo [1] tr 55-61, 2 - Các tham số chủ yếu đặt sẵn và kênh P cảm ứng. luận tài liệu [5] tr của JFET: Tham số giới - Có kỹ năng thành thạo 82-83. hạn và tham số làm việc. mắc mạch phân cực cho các loại transitor trên. - Nắm vững cấu tạo và chuyển vận của JFET kênh - Cấu tạo, ký hiệu và P, MOSFET kênh P liên nguyên lý làm việc của tục và gián đoạn. JFET kênh P, MOSFET Đọc tài liệu Tự học - Đặc tính chuyển mạch của kênh P liên tục và gián [5] tr 82-83, các loại bóng FET. đoạn. - Có kỹ năng kiểm tra thực - Kiểm tra tranzito trường tế bằng đồng hồ và mạch kiểm tra. KT- 30’ - Các mạch phân cực cho SV nắm vững các mạch Kiến thức 13
 14. ĐG transistor lưỡng cực. phân cưc ổn định nhiệt cho về vận phân Đặc tính vào và đặc tính transistor lưỡng cực: 50%. cực cho truyền đạt của JFET và Có kỹ năng để vận dụng transistor MOSFET xác định các mạch phân lưỡng cực và cực cho các loại transistor transistor trường: 50%. trường. Các vấn đề SV thắc mắc Các câu hỏi về transistor trường Nâng cao nhận thức của SV về transistor Tư vấn JFET, MOSFET gián về transistor trường và ứng trường và đoạn và liên tục kênh P, dụng. ứng dụng. kênh N. 14
 15. Tuần 6: Mạch khuếch đại dùng tranzito mắc EC. Hình Thời Yêu cầu SV thức gian, địa Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH điểm Chương III: Khuếch đại - Nắm được nguyên tắc dùng transistor. chung của khuếch đại. Đọc tài liệu - Những vấn đề chung của - Có kỹ năng vẽ mạch KĐ Lý [1] tr 63, 64, 1 khuếch đại. mắc EC thuyết 65. + Nguyên lý KĐ tín hiệu, - Xác định được vai trò các hệ số KĐ, hồi tiếp. linh kiện trong mạch KĐ - Mạch khuếch đại EC. mắc EC. - Nắm vững các khái niệm - Hệ số khuếch đại điện về các loại hệ số khuếch áp, dòng địên, công suất. đại - Đọc tài liệu - Sự phụ thuộc của K vào - Có kỹ nẫng xác định hệ [1] tr 63- 68. Thảo 2 Đọc tài liệu luận tần số. số khuếch đại điện áp. [3] trang 22- - Đường tải tĩnh và xoay - Nắm vững cách vẽ đường 25. chiều của mạch KĐ EC. tải tĩnh và xoay chiều của mạch KĐ EC. - Trở kháng vào và trở - Nắm được khái niệm điện kháng ra của tầng EC. trở vào và ra. - Đọc tài liệu - Điện áp các cực của Tự học - Có kỹ năng xác định điện [1] tr 63- 68. transistor ở chế độ khuếch trở vào nhỏ và ra lớn của đại cho các loại transistor mạch khuếch đại EC. lưỡng cực. Các vấn đề về điện áp SV nắm vững các kiến thức Chuẩn bị các câu hỏi về phân cực cho tranzito và về sự phân cực và ổn định Tư vấn phân cực vấn đề ổn định nhiệt ở nhiệt cho tranzito trong điểm làm tâng EC. thực tế. việc tranzito 15
 16. Tuần 7: Mạch khuếch đại mắc kiểu EC (tiếp) và mạch khuếch đại CC . Hình Thời thức gian, địa Yêu cầu SV Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH điểm - Tính hệ số khuếch đại - Nắm vững mạch KĐ ráp - Đọc tài liệu điện áp tầng EC. kiểu EC. Lý [1] tr 70-75. 2 - Mạch khuếch đại ráp - Có kỹ năng tính hệ số thuyết - Đọc tài liệu kiểu colêcter chung CC. khuếch đại điện áp mạch [2] tr 81-83 EC - Làm bài tập về mạch - Tính được hệ số KĐ điện khuếch đại EC: Tính toán chế độ tĩnh và hệ số KĐ áp mạch EC, xác định điện Làm bài tập điện áp. trở vào và điện trở ra của. Bài tập 1 tài liệu [3] tr - Mạch KĐ CC: Tính - Biết cách tính toán chế độ 91,92, 93. toán chế độ tĩnh và vẽ tĩnh và vẽ đường tải tĩnh, đường tải tĩnh, tải xoay tải xoay chiều mạch CC. chiều. - Vấn đề định thiên cho - Nắm vững mạch khuếch mạch CC: Định thiên đại ráp kiểu CC và vẽ mạch kiểu cầu chia điện áp, khuếch đại điện áp có phân theo kiểu dùng điện trở cực dùng cầu phân áp. RB. - Đọc tài liệu - Có kỹ năng vẽ mạch Tự học - Tín hiệu vào và ra mạch [1] tr 75, 77. khuếch đại CC và xác định KĐ mắc kiểu CC. Vẽ - Đọc tài liệu điểm làm việc tĩnh mạch mạch tương đương về CC. Vẽ được sư đồ tương thành phần xoay chiều đương về thành phần xoay của mạch KĐ chiều của mạch KĐ. Tính toán chế độ tĩnh của Xác định được điểm làm Làm các bài mạch khuếch đại mắc KT- việc của transistor. Biết tập về mạch 30’ kiểu EC: Xác định điểm ĐG cách điều chỉnh điểm làm phân cực làm việc tĩnh và điều việc cho hợp lý kiểu EC. chỉnh điểm làm việc tĩnh. Tư vấn về các nội dung Mở rộng các kiên thức cho Chuẩn bị các Tư vấn liên quan đến các mạch SV, giúp SV nắm chắc kiến câu hỏi về 16
 17. phân cực: ổn định nhiệt thức về mạch phân cực ổn mạch phân cho mạch KĐ EC và CC. định nhiệt. cực ổn định nhiệt. 17
 18. Tuần 8: Ghép giữa các tầng khuếch đại, khuếch đại công suất. Hình Thời Yêu cầu SV thức gian, địa Nội dung chính Mục tiêu cụ thể chuẩn bị TCDH điểm - Ghép giữa các tầng khuếch đại: Ghép điện trở - Nắm được các đặc điểm điện dung, ghép biến áp, của mạch KĐ công suất chế - Đọc tài liệu độ A, chế độ B, AB đẩy [1] tr 84- 91. Lý ghép trực tiếp. 2 kéo. - Đọc tài liệu thuyết - Mạch khuếch đại công - Có kỹ năng giải thích [2] tr 122- suât đơn chế độ A. Mạch 124 nguyên lý làm việc của khuếch đại công suất đẩy mạch KĐ công suất. kéo chế độ B Làm bài tập về mạch KĐ công suất đơn chế độ - SV nắm được cách tính A và AB, khuếch đại đẩy toán các thông số cho một kéo công suât không tầng KĐ công suất chế độ Làm bài tập Bài tập 1 dùng biến áp ra. A, AB đẩy kéo. tài liệu [3] tr - Tải một chều và xoay - Có kỹ năng vẽ và phân 59- 63. chiều của các mạch tích được các mạch KĐ khuếch đại công suất công suất. dùng biến áp. - Mạch khuếch đại công - Nắm được các mạch suất chế độ B, AB đẩy khuếch đại công suất đơn kéo dùng biến áp và và đẩy kéo. Đọc tài liệu Tự học không dùng biến áp. -SV nắm được cách ghép [1] tr 84-88. -Vấn đề méo trong tầng các tầng khuếch đại với KĐ công suất. nhau và tính toán hệ số khuếch đại chung của bộ. - Tư vấn kiến thức về các SV nắm vững kiến thức về Các câu hỏi Tư vấn mạch khuếch đại công các mạch công suất và cần giải đáp. suất và mạch ghép tầng. mạch ghép tầng. 18
 19. Tuần 9: Mạch dao động tạo sóng sin. Bộ nguồn một chiều. Hình Thời gian, Yêu cầu SV thức Nội dung chính Mục tiêu cụ thể địa điểm chuẩn bị TCDH - Mạch dao động tạo - Nắm được nguyên sóng sin LC: Sơ đồ mạch lý của mạch dao và nguyên lý làm việc động tạo sóng sin. Lý của mạch điện - Có kỹ năngphân Đọc tài liệu [1] 7 thuyết - Khái niệm về bộ nguồn tích các bộ nguồn ổn tr 119 - 130, 1 chiều. áp.. - Bộ nguồn ổn định điện áp. Bộ dao động hình sin - Nắm vững nguyên Đọc tài liệu về Thảo kiểu ghép biến áp, kiểu lý mạch tự dao động. mạch dao động 1 luận ba điểm điện cảm. ba - Nguyên lý của tài liệu [1] trang điểm điện dung. mạch ổn áp. 121. Phân tích cấu trúc - Tạo sóng hình sin bằng của máy phát hàm và phương pháp biến đổi từ mạch biến đổi xung Đọc tài liệu [1] Tự học một dạng tín hiệu tuần tam giác thành hình tr 123,124,125. hoàn khác sin bằng phương - pháp xấp xỉ. Giả thích nguyên lý Chuẩn bị kiến - Mạch phát sóng hình làm việc và quá trình KT- ĐG 15’ thức có liên sin tự kích biến đổi năng lượng quan. trong mạch LC Các câu hỏi cần Tư vấn kiến thức về bộ Mở rộng kiến thức Tư vấn giải đáp về bộ ổn áp một chiều. cho SV. ổn áp một chiều. 19
 20. Tuần 10: Các mạch tạo và biến đổi dạng xung Hình Thời gian, Yêu cầu SV thức Nội dung chính Mục tiêu cụ thể địa điểm chuẩn bị TCDH - Chương IV - Tín hiệu - SV nắm được chế xung và tham số. độ đóng mở của -Chế độ khóa của transistor và mạch trangzito thuật toán. Đọc tài liệu [1] Lý 2 - Các mạch không đồng - Nắm được nguyên tr 153-175. thuyết bộ hai trạng thái ổn định. lý hoạt động của - Mạch dao động đa hài mạch dao động đa dùng transistor hài. Mạch tạo xung - Mạch tạo xung tam giác Có kỹ năng vẽ mạch. SV nắm vững chế Tín hiệu xung và tham số độ khóa của Đọc tài liệu [1] Chế độ khóa của transistor và mạch tr 154- 155. transistor và mạch Bài tập 1 thuật toán. Làm bài tập tài khuếch đại thuật toán. Biết cách phân tích liệu [3] trang Mạch trigơ đối xứng và hoạt động của trigơ 129-134. không đối xứng. đối xứng. Các tham số của tín hiệu xung. Nắm được các tham Đặc tuyến truyền đạt số của tín hiệu xụng Đọc tài liệu [1] chế độ khóa của Tự học Các mức ngưỡng tr 153, 156. transistor. đóng ngắt của mạch Mạch trigơ không đối KĐ thuật toán. xứng dùng IC tuyến tính. Tư vấn kiến thức chế đọ Tăng cường mở rộng Các câu hỏi cần Tư vấn khóa của transistor và kiến thức cho SV. giải đáp. mạch KĐ thuật toán. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2