Đề Cương Môn Học Kỷ năng Học tập và Nghiên cứu - Năm học 2008-2009

Chia sẻ: Ngoc Lanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
1.917
lượt xem
335
download

Đề Cương Môn Học Kỷ năng Học tập và Nghiên cứu - Năm học 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học nhằm giúp cho sinh viên học tập hiệu quả, chuyên đề này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp và kỷ năng học tập, nghiên cứu ở bậc cao đẳng và đại học. Sau khi học xong sinh viên có khả năng:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Cương Môn Học Kỷ năng Học tập và Nghiên cứu - Năm học 2008-2009

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG Học tập & nghiên cứu Năm học: 2008 – 2009 www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Môn học nhằm giúp cho sinh viên học tâp hiệu quả, chuyên đề này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp và các kỹ năng học tập, nghiên cứu ở bậc cao đẳng và đại học. Sau khi học xong sinh viên có khả năng: Nhận ra những thay đổi trong môi trường học tập ở bậc đại học và tìm cách thích nghi với những thay đổi đó để có thể đạt được kết quả cao trong học tập. Biết cách thiết lập các mục tiêu và lập kế hoạch để thực hiện được những mục tiêu. Hoàn thiện các kỹ năng học tập khác như: kỹ năng đọc, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm. Biết cách chọn đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề cương chi tiết, lên kế hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu. Biết cách thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo/ thông tin thứ cấp; biết cách thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp. Biết cách viết, trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu như các tiểu luận, bài dự thi các cuộc thi học thuật và các giải nghiên cứu khoa học của sinh viên… YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Nếu sinh viên có kiến thức về Tin học, biết cách sử dụng các chương trình Microsoft words, u . e d u . v n Microsoft Excel, Powerpoint thì học môn này sẽ dễ dàng hơn. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Kỹ năng học tập và nghiên cứu là 1 học phần 3 đơn vị học trình (30 tiết). PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Mục đích chủ yếu của chuyên đề này là giúp sinh viên hội nhập với môi trường học tập mới có rất nhiều khác biệt so với môi trường phổ thông. Sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng đòi hỏi phải tự học và được khuyến khích nghiên cứu nhằm phát huy tính sáng tạo và tìm tòi. Đây là một o thay đổi rất lớn đối với sinh viên do đó môn học được thể hiện dưới dạng trao đổi, chia sẻ và lắng nghe những khó khăn của sinh viên nhằm giúp họ nhanh chóng thích ứng và hội nhập với môi trường w w w . mới, đạt kết quả cao trong học tập và nghiên cứu. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Sinh viên sẽ có 1 bài thi kết thúc học phần dưới dạng 1 bài thi tự luận. Thời gian làm bài 90 phút, được tham khảo tài liệu để làm bài. PHÂN BỔ THỜI GIAN GIẢNG DẠY Buổi học Nội dung Số tiết 1 PHẦN I: KỸ NĂNG HỌC TẬP • Thích nghi với sự thay đổi. 5 2 • Thiết lập mục tiêu học tập 5 • Quản lý thời gian. 3 • Kỹ năng lắng nghe, ghi chép và đọc sách. 5 • Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. 4 PHẦN II: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU • Hình thành ý tưởng và lựa chọn phương pháp nghiên cứu. 5 5 • Viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 5 6 • Giới thiệu các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 3 khoa Quản trị Kinh doanh. • Ôn tập, giải đáp thắc mắc. 2 THI CUỐI KHÓA u . e d u . v n GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU HỌC TẬP Tóm tắt bài giảng Kỹ năng học tập – nghiên cứu của các giảng viên. Tạ Thị Hồng Hạnh - Hoàng Đinh Thảo Vy - Vũ Việt Hằng. Kỹ Năng và Phương Pháp Học Bậc Đại Học. Tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TPHCM, năm 2007. Hoàng Đinh Thảo Vy - Đinh Thị Liên. Phương pháp Nghiên cứu Khoa học. Tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TPHCM, năm 2007. o Sinh viên cũng có thể tham khảo bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến kỹ năng học tập và nghiên cứu w w w . bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Những kiến thức cốt Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH lõi cần nắm • Nhận biết tầm quan trọng khi theo học ĐH I/. 1. THÍCH Phần này giới thiệu • Nhận biết những thay NGHI VỚI cho sinh viên những • Những thay đổi ở hệ đại học. đổi ở hệ đại học THAY ĐỔI thay đổi ở môi trường • Thích ứng với sự thay đổi. • Chuẩn bị để thích ứng đại học. với thay đổi • Giải quyết vấn đề tâm lý khi thay đổi I/. 2. XÁC ĐỊNH MỤC Hiểu được cách thức • Ý nghĩa của mục tiêu. • Cách thiết lập mục tiêu TIÊU VÀ LẬP thiết lập các mục tiêu, để có thể đạt được • Thiết lập mục tiêu. KẾ HOẠCH lập nên các kế hoạch để • Lập kế hoạch và thực HỌC TẬP thực hiện mục tiêu. • Lập kế hoạch học tập. hiện được mục tiêu. Hiểu được tầm quan • Tầm quan trọng của trọng của hệ thống quản hệ thống quản lý thời lý thời gian, phân tích • Hệ thống quản lý thời gian. gian. I/. 3. QUẢN LÝ THỜI GIAN những cạm bẫy thời gian • Cạm bẫy thời gian. • Những cạm bẫy thời thường gặp và đưa ra gian thường gặp cách giải quyết chúng, • Thiết lập hệ thống quản lý đồng thời lập kế hoạch thời gian. • Cách thức thiết lập hệ quản lý thời gian làm thống quản lý thời việc hiệu quả. gian. u . e d u . v n • Cải thiện tốc độ đọc và Kiểm tra lại tốc độ hiểu. I/. 4. KỶ NĂNG • Ghi chép trong lúc đọc. đọc, loại bỏ những thói ĐỌC TÀI LIỆU • Những phần quan trọng quen làm giảm tốc độ • Phương pháp đọc SQ3R đọc. cần đọc đầu tiên khi cầm quyển sách. Biết chọn lọc thông • Phương pháp lắng nghe • Những cản trở trong lúc I/. 5. KỶ NĂNG tin, loại bỏ những thói ROAR lắng nghe và biện pháp LẮNG NGHE quen làm giảm sự tập khắc phục • Những cản trở trong lúc lắng VÀ GHI CHÉP trung khi lắng nghe, sử o nghe • Cải thiện tốc độ đọc và TRÊN LỚP dụng hệ thống ký hiệu • Phương pháp ghi chép L- hiểu w w w . riêng để nâng cao tốc độ ghi chép. STAR • Các kỹ thuật ghi chép Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 3/8
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Những kiến thức cốt Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH lõi cần nắm • Kỹ năng thuyết trình. Giúp sinh viên có thể • Chuẩn bị cho bài trình I/. 6. KỶ NĂNG o Chuẩn bị trước khi trình bày làm việc nhóm hiệu quả bày và bố cục hợp lý THUYẾT o Bố cục bài trình bày (thuyết đồng thời có khả năng trình) của bài trình bày. TRÌNH VÀ trình bày các kết quả thảo o 1số điểm lưu ý khi trình bày LÀM VIỆC • Quản lý nhóm để đạt luận cũng như nghiên • Kỹ năng làm việc nhóm. NHÓM được kết quả công cứu của mình được rõ o Tìm hiểu những đặc trưng việc cao. ràng, lôi cuốn hơn. khi làm việc nhóm o Quản lý nhóm hiệu quả. Giúp sinh viên tìm II/. 1. HÌNH hiểu và lựa chọn đề tài • Các tiêu chí chọn đề tài THÀNH Ý nghiên cứu dựa trên • Soạn thảo kế hoạch những ý tưởng ban đầu. • Bố cục bài báo cáo, tiểu luận. TƯỞNG VÀ nghiên cứu Ngoài ra phần này cũng • Những yêu cầu về hình thức LỰA CHỌN hướng dẫn sinh viên • Lựa chọn phương pháp và nội dung. GIẢI PHÁP những bước cơ bản khi thu thập thông tin phục NGHIÊN CỨU tiến hành nghiên cứu vụ cho nghiên cứu. khoa học. • Các yêu cầu, các phần II/. 2. VIẾT Hướng dẫn sinh viên • Khái niệm chi phí sản xuất quan trọng của bài báo viết báo cáo hay tiểu BÁO CÁO KẾT • Các hàm chi phí ngắn hạn cáo, tiểu luận. luận dựa trên những kết QUẢ NGHIÊN quả nghiên cứu, khám • Các hàm chi phí dài hạn • Hình thức trình bày CỨU phá của bản thân. khi viết bài báo cáo, tiểu luận u . e d u . v n Giới thiệu cho sinh viên • Giới thiệu hoạt động NCKH của biết về những cuộc thi học II/. 3. GIỚI sinh viên khoa • Biết được những thông thuật, câu lạc bộ nghiên tin về hoạt động nghiên THIỆU CÁC cứu khoa học của khoa, • Giới thiệu câu lạc bộ nghiên cứu cứu khoa học của sinh HOẠT ĐỘNG các giải thưởng nghiên cứu khoa học (SIFE) viên khoa và trường để NCKH CỦA SV khoa học của sinh viên và • Giới thiệu các cuộc thi học thuật có kế hoạch tham gia. KHOA QTKD các sân chơi vui mà học, • Giới thiệu các giải thưởng những hướng dẫn và trợ NCKH giúp của giảng viên. o w w w . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 4/8
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Viết đề cương: TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh ThS. Hoàng Đinh Thảo Vy Duyệt đề cương: TS. Trịnh Thùy Anh Ngày duyệt đề cương: 18 – 12 – 2008 u . e d u . v n o w w w . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 5/8
Đồng bộ tài khoản