intTypePromotion=1

Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

Chia sẻ: Cuoc Cuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
147
lượt xem
15
download

Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống, về các phương pháp xây dựng mô hình cho các bài toán thực tế và các công cụ toán học thường được sử dụng để xây dựng mô hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

  1. MÔN HỌC: Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng 1. Tổng số tín chỉ: 2. Các giảng viên phụ trách môn học: TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 1 Đào Thanh Tĩnh GVC Tiến sĩ BM Các HTTT 2 3. Mô tả vị trí môn học: - Môn học trước: (ghi rõ tên các môn học cần phải học trước môn học này, nếu cần). - Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 4. Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống, về các phương pháp xây dựng mô hình cho các bài toán thực tế và các công cụ toán học thường được sử dụng để xây dựng mô hình 5. Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin 6. Phương tiện đảm bảo: Phòng học có máy chiếu và phòng máy tính thực hành có cài đặt các phần mềm Turbo Pascal, C hoặc C++, Visual Basic, SQL Server và hệ điều hành mạng. 7. Nội dung chi tiết môn học: 7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết Chương Nội dung Số tiết TLTK 1 Chương 1. Các khái niệm cơ bản và một số ví dụ cơ bản 6 1.1. Hệ thống. Mô hình. Mô phỏng. 2 1.2. Mô phỏng các hệ thống rời rạc 2 1.3. Các bước trong mô phỏng một hệ thống 2 1.4. Ví dụ về bài toán hàng đợi trên server 2 1.5. Ví dụ về bài toán tồn kho 2 2 Chương 2. Mô hình hoá các hệ thống phức tạp 8 2.1. Xử lý dữ liệu trong mô phỏng 2 2.2. Các công cụ mô phỏng 2 2.3. Mô hình máy tính chia sẻ thời gian 2 2.4. Mô hình hoạt động của ngân hàng 2 2.5. Mô hình phân xưởng công việc 2 3 Chương 3. Mô hình toán học trong mô phỏng 8
  2. 3.1. Mô hình khái niệm 2 3.2. Mô hình khai báo 2 3.3. Mô hình chức năng 2 3.4. Mô hình ràng buộc 2 4 Chương 4. Mô phỏng phân tán và song song 8 4.1. Các cấu trúc cơ bản 2 4.2. Một số kiểu mô hình 2 4.3. Các mô hình chức năng 2 4.4. Các mô hình không gian 2 7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 1 2 .... Tổng 7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:............tiết TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 1 Bài tập về nhà 15 2 ... Tổng 15 8. Tài liệu tham khảo: Tình trạng tài liệu Có Giáo viên Đề Đề trên hoặc Khoa có, nghị nghị Tên tài liệu thư cho mượn để mua biên TT viện TV pho tô mới soạn hoặc có File mới Điện tử 1 Richard C. Drof, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 7th Edition, Addition Wesley Publishing Company, 1997. 2 Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, Inc. 1991 3 A.A. Samarski, A.P. Mikhailov, Mô hình hoá toán học (Tư tưởng, Phương pháp và ví dụ).
  3. Tiếng Nga, M.1997. 4 5 9. Phương pháp đánh giá môn học: TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 20 2 Thực hành, thí nghiệm 3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 1 40 4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 40 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN TS Tống Minh Đức TS Đào Thanh Tĩnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2