intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2
lượt xem
0
download

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại"gồm các nội dung huy động vốn, cho vay ngắn hạn, chiết khấu chứng từ có giá, bao thanh toán, cho vay trung dài hạn, cho thuê tài chính giúp các bạn sinh viên hệ thống lại kiến thức một cách dễ dàng, từ đó có phương pháp ôn luyện, gặt hái nhiều thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  1. TRỪỜNG TCKTKT SÀI GÒN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  TỐT NGHIỆP MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI I.Huy động vốn: 1.Tính lãi tiền gửi không kỳ hạn ,tiền gửi thanh tóan  2.Tính lãi tiền gửi có kỳ hạn  II.Cho vay ng   ắn hạn :   1.Khái niệm   2.Cho vay từng lần   3.Cho vay theo hạn mức tín dụng   4.Quy trình cho vay ngắn hạn  III.Chiết khấu chứng từ có giá :  1.Khái niệm   2.Quy trình chiết khấu chứng từ có giá  3.Công thức tính tóan và các biểu mẫu sử dụng để liệt kê các chứng từ có giá và tính tóan tiền  lãi chiêt khấu ,huê hồng và phí chiết khấu  IV.Bao thanh tóan   1.Khái niệm   2.Quy trình bao thanh tóan   3.Công thức tính tóan số tiền bao thanh tóan  4.Lợi ích bao thanh tóan  đối với người mua hàng ,người bán hàng và cơ quan thực hiện bao  thanh tóan  V.Cho vay trung dài h   ạn  :     1.Khái niệm   2.Nguyên tắc cho vay TDH   3.Nguồn vốn cho vay TDH   4.Đối tượng cho vay TDH  5.Đặc điểm cho vay TDH :vốn chủ sở hữu tham gia ,thời hạn trả nợ ,cách thanh tón nợ và  nguồn trả nợ   6.Quy trình cho vay TDH:Các bước thực hiện như cho vay ngắn hạn nhưng cần phân tích đánh  giá thêm một số nội dung sau:  6.1.Hồ sơ pháp lý phương án vay vốn TDH   6.2.Mục tiêu và sự cần thiết của dự án vay vốn TDH   6.3.Phân tích thị trường đầu vào đầu ra của sản phẩm   6.4.Đánh giá phương diện kỹ thuật của dự án   6.5.Tổng vốn đầu tư và tính khả thi của các lọai nguồn vốn tham gia   6.6.Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án  7.Các hình thức cho vay TDH :  7.1.Cho vay xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định   7.2.Cho vay hợp vốn  VI.Cho thuê tài chính   1.Khái niệm   2.Các chủ thể tham gia trong cho thuê tài chính 
  2.  3.Đặc điểm cơ bản của cho thuê tài chính   4.Quy trinh cho thuê tài chính   5.Thời hạn cho thuê và phương thức tính tiền thuê    5.1.Thời hạn cho thuê    5.2.Phương pháp tính tiền thuê theo lãi suất cố định:   ­Tiền thuê trả cuối kỳ    ­Tiền thuê trả đầu kỳ   6.Lợi ích của cho thuê tài chính    6.1.Đối với người cho thuê    6.2./Đối với người đi thuê  TP.HCM ngày 3 tháng 9 năm 2011 Gỉảng viên sọan đề cương ôn tập Thạs Sĩ LÊ TRUNG HƯNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2