Đề Kiểm Tra Định Kì Môn LÝ 11 - Phần Từ Trường - Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
233
lượt xem
53
download

Đề Kiểm Tra Định Kì Môn LÝ 11 - Phần Từ Trường - Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề Kiểm Tra Định Kì Môn LÝ 11 - Phần Từ Trường - Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt " giúp cho các bạn ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Kiểm Tra Định Kì Môn LÝ 11 - Phần Từ Trường - Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt

  1. GV: Võ Văn Luật Kiểm Tra Định KÌ VL 11 Sở GD & ĐT – TP Đà Nẵng Kiểm Tra Định Kì VL 11 T.T Luyện Thi Thành Đạt Thời gian: 90 phút ------------------------------------------ Họ và tên: .......................................... Lớp: ................................................... Câu 1: Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều. Áp dụng: Đoạn dây l = 20cm, có dòng điện I = 2A chạy qua đặt trong từ trường đều B = 0,25 T; α = 300. Tính lực từ tác dụng lên dây dẫn. Câu 2: Hai dây dẫn thẳng dài D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng d = 10cm có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 2A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại: a. M cách D1 và D2 một khoảng r = 5cm. b. N cách D1 một khoảng r1 = 20cm và D2 một khoảng r2 =10cm. c. P cách D1 một đoạn r1 = 8cm; D2 một đoạn r2 = 6cm I1 Câu 3.Cho dòng điện I1 = 5A chạy trong khung dây tròn I1 bán kính 10cm ( khung dây đặt trong mặt phẳng hình vẽ ) và I2 dòng điện I2 = 20A chạy trong dây dẫn thẳng dài ( dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hinh vẽ).Tâm O của khung tròn cách dây dẫn 20cm . Chiều các dòng điện như trên hình vẽ. Tìm cảm ứng từ tổng hợp tại O. Câu 4. Cho 2 dây dẫn song song cách nhau 12cm có dòng điện chạy ngược chiều nhau. Biết I2 = 3 I1. Tìm những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không. Câu 5. Cho 3 dây dẫn thẳng dài đặt song song và cách đều nhau. Khoảng cách giữa 2 dây kề nhau bằng 12cm. Dòng điện trong các dây theo thứ tự là I1 = 10A , I2 = 30A , I3 = 20A.. Chiều dòng điện trong dây thứ 3 ngược chiều 2 dòng điện kia. a. Xác định lực do I1 , I3 tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của I2 . b. Xác định lực do I1 , I2 tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của I3 . c. Xác định điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không Câu 6. Cho 2 dây dẫn thẳng, song song cách nhau 2cm. Một dây có dòng điện I1, dây kia có dòng I2 = 2,5 I1. Khi đó lực từ tương tác lên mỗi đơn vị độ dài của mỗi dây là 0,01N. Tìm I1 , I2 Câu 7. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều. Khi cho dòng điện 0,5A chạy vào khung thì momen lực từ cực đại tác dụng lên khung bằng 0,4.10-4Nm , cho biết cảm ứng từ của từ trường bằng 4.10-4 T. Hỏi khung có bao nhiêu vòng dây? Câu 8. Một khung dây hình chữ nhật dài 20cm, rộng 10cm đặt trong từ trường đều , mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ.Ở vị trí đó momen lực từ tác dụng lên khung bằng 0,02Nm , biết dòng điện chạy vào khung là 5A. Tính cảm ứng từ . Câu 9. Một hạt chuyển động trên quỹ đạo tròn trong 1 từ trường đều .Coi rằng B quỹ đạo nằm trong mặt phẳng hình vẽ và B mặt phẳng hình vẽ . Chiều B và chiều chuyển động của hạt như trên hình.Vận tốc và cảm ứng từ của hạt là 3.106m/s và 0,1T. Lực Lorentz tác dụng lên hạt là 4,8.10-14N. Tính điện tích của hạt Câu 10. Một prôtôn sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế 600V thì bay vào trong từ trường đều theo phương B . Cảm ứng từ bằng 0,3T. Tính vận tốc và độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên prôtôn. Biết mp =1,67.10-27kg , qp = 1,6.10-19C và trước khi tăng tốc vận tốc của prôtôn rất nhỏ. Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt
  2. GV: Võ Văn Luật Kiểm Tra Định KÌ VL 11 ........................Hết......................... Trung Tâm Luyện Thi Thành Đạt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản