Đề kiểm tra hình học lớp 11

Chia sẻ: Thi Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
419
lượt xem
98
download

Đề kiểm tra hình học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề kiểm tra hình học lớp 11...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra hình học lớp 11

  1. TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn). Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề ) Câu 1 ( 5 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình : x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép r tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) . Câu 2 ( 4 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 . Câu 3 (1 điểm) Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 . Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó . ---------------------------- Hết ---------------------------- TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn). Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề ) Câu 1 ( 5 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình : x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép r tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) . Câu 2 ( 4 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 . Câu 3 (1 điểm) Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 . Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó . ---------------------------- Hết ----------------------------
Đồng bộ tài khoản