intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2009 - THPT Buôn Ma Thuột

Chia sẻ: Tieu Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
17
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2009 - THPT Buôn Ma Thuột

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2009 - THPT Buôn Ma Thuột để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng làm bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2009 - THPT Buôn Ma Thuột

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT<br /> TỔ ĐỊA LÍ<br /> ------------Đề chính thức<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009<br /> MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN AB )<br /> THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )<br /> <br /> Câu 1( 4 điểm )<br /> Trình bày vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế và đời sống con người ?So sánh đặc<br /> điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?<br /> Câu 2 ( 6 điểm)<br /> Cho bảng số lượng khách và doanh thu du lịch của một số nước năm 2004 (Đơn vị tính: tỉ Usd)<br /> NƯỚC<br /> SỐ LƯỢNG KHÁCH<br /> DOANH THU<br /> (Triệu lượt người)<br /> (Tỉ Usd)<br /> PHÁP<br /> 75,1<br /> 40,8<br /> TÂY BAN NHA<br /> 53,6<br /> 45,2<br /> HOA KÌ<br /> 46,1<br /> 74,5<br /> TRUNG QUỐC<br /> 41,8<br /> 25,7<br /> ANH<br /> 27,7<br /> 27,3<br /> MÊ HI CÔ<br /> 20,6<br /> 10,7<br /> a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước năm 2004.<br /> b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét.<br /> ---------------------------------Hết------------------------------- Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:………….<br />  Học sinh không phải chép lại đề.<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT<br /> TỔ ĐỊA LÍ<br /> ------------Đề chính thức<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009<br /> MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN AB )<br /> THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )<br /> <br /> Câu 1( 4 điểm )<br /> Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải ? So sánh ưu nhược điểm của giao thông vận tải<br /> đường sắt và đường ô tô ?<br /> Câu 2 ( 6 điểm)<br /> Cho bảng số lượng khách và doanh thu du lịch của một số nước năm 2004 (Đơn vị tính: tỉ Usd)<br /> NƯỚC<br /> SỐ LƯỢNG KHÁCH<br /> DOANH THU<br /> (Triệu lượt người)<br /> (Tỉ Usd)<br /> PHÁP<br /> 75,1<br /> 40,8<br /> TÂY BAN NHA<br /> 53,6<br /> 45,2<br /> HOA KÌ<br /> 46,1<br /> 74,5<br /> TRUNG QUỐC<br /> 41,8<br /> 25,7<br /> ANH<br /> 27,7<br /> 27,3<br /> MÊ HI CÔ<br /> 20,6<br /> 10,7<br /> a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước năm 2004.<br /> b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét.<br /> ---------------------------------Hết------------------------------- Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:………….<br />  Học sinh không phải chép lại đề.<br /> <br /> TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT<br /> TỔ ĐỊA LÍ<br /> ------------Đề chính thức<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN AB)<br /> THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009<br /> MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN AB)<br /> Câu<br /> <br /> <br /> 1<br /> (4 đ)<br /> <br /> 2<br /> (6 đ)<br /> <br /> Nội dung trả lời<br /> Vai trò của công nghiệp<br /> <br /> -Vai trò chủ đạo, SX ra một khối lượng CCVC rất lớn<br /> -Cung cấp hầu hết TLSX, TLTD góp phần phát triển kinh tế và nâng cao trình độ văn minh<br /> -Xây dựng CSVC-KT cho các ngành kinh tế<br /> -Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác, củng cố an ninh quốc phòng<br /> -Tạo điều kiện khai thác có hiệu qủa TNTN<br /> -Tạo điều kiện mở rộng sản xuất, thị trường lao động, việc là, tăng thu nhập<br />  So sánh<br /> -Sản xuất CN bao gồm 2 giai đoạn<br /> -Sản xuất CN có tính tập trung cao độ<br /> -Bao gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp…<br /> -Tất cả 2 giai đoạn và các khâu sản xuất đều cần máy móc<br /> a, Vẽ biểu đồ<br /> -Biểu đồ cột nhóm (các loại/dạng khác không tính điểm)<br /> -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp (không qúa lớn/không qúa nhỏ)<br /> -Chia trên 2 trục đầy đủ, chính xác, hợp lí<br /> -Biểu đồ vẽ tương đối chính xác, đẹp và đầy đủ (có tên biểu đồ, chú giải)<br /> (Thiếu nội dung nào trừ 0,25 đ/nội dung)<br /> b,Nhận xét<br /> -Số lượt khách và doanh thu các nước lớn và khác nhau<br /> -Chia làm 2 nhóm: nhóm có số lượng và doanh thu cao và ngược lại<br /> (Có thể so sánh số khách và doanh thu của mỗi nước)<br /> ( Nhận xét phải có số liệu đã xử lí )<br /> ------------------------------------Hết---------------------------------------<br /> <br /> Điểm<br /> 3 điểm<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 1 điểm<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 4,0 điểm<br /> <br /> 2,0 điểm<br /> 1,0<br /> 1,0<br /> <br /> TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT<br /> TỔ ĐỊA LÍ<br /> ------------Đề chính thức<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN AB)<br /> THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009<br /> MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN AB)<br /> Câu 1 ( 4 điểm )<br /> Câu<br /> <br /> Nội dung trả lời<br /> <br /> <br /> 1<br /> (4 đ)<br /> <br /> 2<br /> (6 đ)<br /> <br /> Vai trò của GTVT<br /> <br /> -Quá trình SX-TT của xã hội diễn ra một cách….<br /> -Phục vụ nhu cầu sinh hoạt-đi lại…<br /> -Tạo ra và thúc đẩy các mối quan hệ kt-xh…<br /> -Thúc đẩy hoạt động kt-vh-xh vùng sâu, xa, núi…<br /> -Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, mở rộng quan hệ kt-xh quốc tế<br /> -Tăng cường sức mạnh quốc phòng<br />  So sánh ưu nhược điểm của đường sắt và ô tô<br /> -Ưu điểm của đường sắt<br /> -Nhược điểm của đường sắt<br /> -Ưu điểm của đường ô tô<br /> -Nhược điểm của đường ô tô<br /> a, Vẽ biểu đồ<br /> -Biểu đồ cột nhóm (các loại/dạng khác không tính điểm)<br /> -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp (không qúa lớn/không qúa nhỏ)<br /> -Chia trên 2 trục đầy đủ, chính xác, hợp lí<br /> -Biểu đồ vẽ tương đối chính xác, đẹp và đầy đủ (có tên biểu đồ, chú giải)<br /> (Thiếu nội dung nào trừ 0,25 đ/nội dung)<br /> b,Nhận xét<br /> -Số lượt khách và doanh thu các nước lớn và khác nhau<br /> -Chia làm 2 nhóm: nhóm có số lượng và doanh thu cao và ngược lại<br /> -Có thể so sánh số khách và doanh thu của mỗi nước<br /> ( Nhận xét phải có số liệu đã xử lí )<br /> ------------------------------------Hết---------------------------------------<br /> <br /> Điểm<br /> 3 điểm<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 1 điểm<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 4,0 điểm<br /> <br /> 2,0 điểm<br /> 1,0<br /> 1,0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản